Biskupství brněnské

Slavnostní bohoslužba v Křižanovicích

Ilustrace
1.1.2006
Římskokatolická farnost a obec Křižanovice, okres Vyškov si dovolují pozvat na novoroční slavnost žehnání restaurovaného oltáře Panny Marie a nového zvonu sv. Jáchyma a Anny, a to v neděli 1. ledna 2006, 11.00, Křižanovice, kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Program:
- 10.30 sv. růženec,
- 11.00 slavná mše svatá, celebruje R. D. ThLic. Václav Slouk, děkan brněnský, kanovník Královské stoliční kapituly sv. Pera a Pavla v Brně.
Na varhany hraje Mgr. Jan Král.
Po mši svaté je připraveno občerstvení před kostelem.

Restaurátorské práce finančně podpořil JMK.

Informace: 737 414 780.

foto foto foto

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality