Biskupství brněnské

Vánoce v brněnské katedrále

Ilustrace
24.12.2005 - 8.1.2005
24. prosince
Bohoslužby 16.00, 24.00
16.00 MŠE SVATÁ PRO RODIČE S DĚTMI
Výběr českých a světových koled zpívá Petrováček, řídí D.Kolařová
24.00 PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ (PŮLNOČNÍ)
Tradiční koledy české a světové
Dómský smíšený sbor a žesťový orchestr řídí Petr Kolař 25. prosince
Bohoslužby 7.30, 9.00, 10.30
10.30 PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ
Jan Blažej Kopřiva: Missa pastoralis
Dómský smíšený sbor a orchestr,varhany David Postránecký, řídí Petr Kolař
16.30 VÁNOČNÍ KONCERT KANTILÉNY
Předprodej vstupenek Besední dům
19.30 VÁNOČNÍ KONCERT
Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční „Hej mistře“
Dómský smíšený sbor, Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, orchestr a sólisté, řídí Petr Kolař
Předprodej vstupenek KIC Běhounská 17, DONUM Petrov 9

26. prosince
Bohoslužby 7.30, 9.00, 10.30
9.00 MŠE SVATÁ
Spirituály a vánoční písně hraje a zpívá Pavlováček, řídí Jan Zaplatil
10.30 LATINSKÁ MŠE SVATÁ
Ordinarium a proprium ze Svátku Svaté Rodiny zpívá Svatomichalská Gregoriánská schola, řídí Josef Gerbrich
14.30 VÁNOČNÍ KONCERT
Sváteční vánoční hudba
Členové Brněnského filharmonického sboru, manželé Hůrkovi a Petr Kolař
Předprodej vstupenek KIC Běhounská 17, DONUM Petrov 9
20.00 VÁNOČNÍ KONCERT AGENTURY AMNERIS
Předprodej vstupenek KIC Běhounská 17

31. prosince
Bohoslužby 7.30, 16.00
16.00 PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ NA ZÁVĚR OBČANSKÉHO ROKU

1. ledna
Bohoslužby 7.30, 9.00, 10.30
10.30 PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ
František Xaver Brixi : Missa pastoralis in D
Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, orchestr a sólisté, řídí Petr Kolař
17.00 NOVOROČNÍ KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
Soprán Naďa Bláhová, trubka Miroslav Holub, varhany Petr Kolař
Předprodej vstupenek KIC Běhounská 17, DONUM Petrov 9,

2. ledna
15.00 PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ S POŽEHNÁNÍM TŘÍKRÁLOVÝM KOLEDNÍKŮM

8. ledna
Bohoslužby 7.30, 9.00, 10.30
9.00 MŠE SVATÁ PRO RODINY S DĚTMI
Účinkuje dětský sbor „Vraník“, varhany Petr Kolař, řídí Jarmila Richterová

Během vánočních svátků jsou přístupny věže, krypta a pokladnice katedrály. V katedrále je vystaven dómský „Betlém“.

Mediální partneři: Rádio Prohlas, Český rozhlas Brno

foto
Foto: Jiří Mikulášek

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality