Biskupství brněnské

Seniorská služba lásky

Ilustrace
15.12.2005
Ve čtvrtek 15. prosince od 15.00 hodin se bude v sále brněnského biskupství konat jubilejní 250. setkání brněnských seniorů. Brno: Pod patronací brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho a generálního vikáře Jiřího Mikuláška pořádá Kabinet seniorů brněnského biskupství a Centrum pro rodinu a sociální péči jubilejní 250. setkání seniorů. Během setkání představí svou poezii v autorském čtení P. František Trtílek z Klobouk u Brna a na kytaru zahraje Jan Zaplatil.

„Mládí je dar, který dostal každý. Staří to je dar, který každý nedostane, ale každý za něj nese odpovědnost,“ říká Miroslav Krejčíř, z jehož iniciativy se již od roku 1993 setkání seniorů nejen v Brně dvakrát měsíčně konají. Jak dodává, posláním těchto setkání je pomoci zvýraznit duchovní život ve stáří, získat možnost setkávání v generačním společenství, přispět ke zlepšení kvality života ve stáří, pomoci k sociální orientaci či nabídnout možnost taneční terapie i relaxačních cvičení. „Stáří je totiž doprovázeno několika hlavními aspekty: bolestí, nemocemi, osamělostí a závislostí, senioři také často zažívají ústrky i diskriminaci od ostatních. Aby se tyto lidské roviny zeslabily, a mohli jsme být dobrými apoštoly nejen ve svých rodinách, snažíme se při našich setkáních posílit duchovní život na základě seniorské spirituality hnutí Vie montante – Stoupající život, posílit vzájemnost společenství a přátelství. Vždyť Jan Pavel II. řekl, že senioři jsou pokladem pro církev, že jsou požehnáním pro svět...“

Na příští rok plánuje Krejčíř zahájení projektu Seniorská služby lásky: „Jeho smyslem je, aby senior věnoval tolik času, kolik věnuje osobní hygieně, tedy aspoň tři hodiny týdně, také službě lásky druhému, ať už formou návštěvy, telefonátu nebo modlitby.“

Kabinet seniorů díky aktivitě a obětavosti Miroslava Krejčíře, kterému brněnský biskup Vojtěch Cikrle předal 24.4.2003 diecézní ocenění - Medaili sv. Jana Sarkandra - za obětavou dlouholetou službu v církvi a příkladný křesťanský život aktivního laika, udržuje již deset let také partnerství spojené s výměnou zkušeností s podobnou aktivitou ve vídeňské arcidiecézi.

Miroslav Krejčíř se narodil 31.5.1927 v Kroměříži. V letech 1968-1971 patřil k zakládajícím členům hnutí Dílo koncilní obnovy, při brněnském ordinariátu založil studijní skupinu laiků, kde měl jako sekretář skupiny mj. na starosti redakční, jazykovou a grafickou přípravu dokumentů 2. vatikánského koncilu i dalších publikací. Rok 1971 přinesl násilné ukončení činnosti studijní skupiny, a tak v letech 1972-1989 Miroslav Krejčíř v omezeném rozsahu organizoval rodinná setkání a překládal náboženskou literaturu.
Po pádu totalitního režimu působil RNDr.RTDr.Ing. Miroslav Krejčíř jako redaktor Katolického týdeníku (1990-1997), byl členem rady Karmelitánského nakladatelství (1996-1998), apod. Od roku 1991 je sekretářem Komise pro laiky České biskupské konference, od roku 1992 členem Evropského fóra laiků a od roku 1997 vedoucím Střediska aktivit laiků v brněnské diecézi. Při Biskupství brněnském založil Kabinet seniorů a ve výčtu jeho bohatých laických aktivit nechybí kromě řady dalších funkcí také publikační činnost, organizování a vedení odborných (často mezinárodních) seminářů i pořádání kulturních akcí.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality