Biskupství brněnské

Slavnostní otevření ekumenické kaple ve Vyškově

Ilustrace
1.12.2005
Ve čtvrtek 1. prosince v 10.00 hodin v areálu kasáren Dědice ve Vyškově bude slavnostně otevřena ekumenická kaple.Vyškov: Po obnoveném vojenském kostele sv. Jana Nepomuckého v Praze a vojenských kaplích u jednotek v Kosovu a Iráku jde ve Vyškově o první vojenskou kapli na území ČR přímo v areálu kasáren. Kaple bude slavnostně otevřena za účasti brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho, pověřeného Českou biskupskou konferencí péčí o duchovní službu v AČR, předsedy Ekumenické rady církví v ČR Pavla Černého, náčelníka generálního štábu AČR genpor. Ing. Pavla Štefky, hlavního kaplana AČR pplk. Mgr. Tomáše Holuba, ředitele Ředitelství výcviku a doktrín ve Vyškově brig. gen. Ing. Františka Maleninského, vojenských kaplanů AČR, představitelů státní správy a samosprávy a dalších významných hostů.

Novodobá vojenská duchovní služba byla zřízena v resortu ministerstva obrany České republiky rozkazem ministra obrany 3. června 1998. Jejímu vzniku předcházela jednání mezi ministerstvem obrany a křesťanskými církvemi v České republice, která byla završena podepsáním Dohody mezi Ministerstvem obrany, Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí o podmínkách, za kterých budou duchovní povoláváni do služby v armádě. Specifikem české vojenské duchovní služby je jednotnost, ve které české křesťanské církve stojí v partnerském vztahu vůči AČR a která je zakotvena ve Smlouvě mezi Ekumenickou radou církví a Českou biskupskou konferencí. Tento ekumenický duch, jak ve vztazích v samotném kolegiu vojenských kaplanů, tak v jejich duchovní péči o vojáky, je ve srovnání s cizími armádami a i s dřívější československou vojenskou duchovní službou, zrušenou po únorovém převratu roku 1948, unikátní.

Duchovní služba Armády České republiky směřuje ke všem příslušníkům ozbrojených sil a má jednoznačně ekumenický ráz. Vojenští kaplani jsou vždy připraveni poskytnout svou pomoc a spolupráci především v oblasti životních těžkostí, osobních či vztahových krizí apod. kterémukoli příslušníku resortu MO - vojenskému profesionálovi či občanskému zaměstnanci.

Vojenský kaplan je přímo podřízen veliteli útvaru, u kterého vykonává svou službu. Je poradcem velitele v oblasti duchovní služby, etických a morálních hodnot, náboženských otázek. Podporuje velitele v jejich odpovědnosti za naplňování a ochranu lidského rozměru života každého vojáka v činné službě a občanského zaměstnance. Zodpovídá za vytváření podmínek pro naplňování ústavně zaručených lidských práv, která souvisejí se svobodou vyznání pro pracovníky dané součásti ve všech situacích spojených s plněním jejich služebních a pracovních povinností. Vykonává nebo zabezpečuje duchovní službu včetně bohoslužeb pro všechny křesťanské denominace sdružené v rámci České biskupské konference a v Ekumenické radě církví. Spolupracuje s duchovními církví a náboženských společností civilního sektoru, není-li činnost těchto duchovních v rozporu s posláním a působností v rezortu Ministerstva obrany. Spolupracuje s duchovními jiných armád v rámci mezinárodních vojenských aktivit. Spolupracuje s vojenskými lékaři, psychology a dalšími pracovníky, kteří zabezpečují sociální politiku.

(Zpracoval: major Ing. Pavel Kočvara)

Informace pro novináře:
AKREDITACE: Dne 1.12. do 09.35 hod v prostoru hlavního vchodu do areálu kasáren ve Vyškově.
PRESS-FOYER: Dne 1.12. od 10.45 do 11.15 hod v prostoru foyer před ekumenickou kaplí.

Kontakt: major Ing. Pavel KOČVARA, tiskový mluvčí Ředitelství výcviku a doktrín
Sídl. Víta Nejedlého, 682 03 Vyškov
tel.: 973 450 513, alcatel: 450 513
mobil: 602 259 994, fax: 973 450 510
e-mail: KocvaraP@seznam.cz
web: http://www.revd-army.cz

foto foto
Foto: Václav Štaud

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality