Biskupství brněnské

Advent a Vánoce ve Znojmě

Ilustrace
27.11.2005 - 1.1.2006
27. listopadu – l. neděle adventní
15,30 hod. zpívané nešpory ve Svatováclavské kapli
16,00 hod na faře u sv. Mikuláše beseda s P. Smejkalem o pastoraci drogově závislých 28. listopadu
15,30 hod zahájení Znojemského adventu na náměstí 16,00 hod adventní mše sv. v kapuc. kostele

1. prosince - čtvrtek před 1. pátkem
20,00 hod adorace u sv.Mikuláše

2. prosince - první pátek
celý den adorace v kapuc. kostele sv.zpověď od 15 hod.

4. prosince – 2. neděle adventní
14,30 hod na faře u sv.Mikuláše Mikulášská besídka pro děti.

6. prosince – sv.Mikuláše, hlavního patrona města
mše sv. v 8 a l7 hod v kapuc. kostele
/kostel sv. Mikuláše bude v provozu až na Vánoce/

8. prosince – Slavnost Neposkvrněného početí P.Marie
mše sv. v 8 a 17 hod v kapuc.kostele

11. prosince – 3. neděle adventní
15,30 hod zpívané nešpory ve Svatováclavské kapli
16 hod na faře u sv.Mikuláše beseda s trvalým jáhnem Radkem Mezuláníkem, redaktorem některých pořadů Křesťanského magazínu o našich médiích.

18. prosince - 4.neděle adventní
15 hod měsíční pouť za víru v příhraničí v popické kapli. Pěší z Kraví hory ve 14 hod.

22. prosince
19 hod adventní koncert u sv.Mikuláše skupiny Květinka.

23. prosince
23.12. Přivítání Betlémského světla ve Znojmě v horním parku u altánku, pak průvod na náměstí a malý Živý betlém u kapuc.kostela. Vzít sebou lampičky a zvonky.
Odpolední mše sv. v kapuc.kostele nebude.

Vánoční sv.zpověď
Středa, čtvrtek, pátek 21.- 23.12. od 15 do 17 hod v kapuc.kostele

Příprava na biřmování
Každý pátek v 19,30 hod na faře u sv.Mikuláše

24. prosince - Štědrý den
15 hod mše sv. u sv.Mikuláše pro děti a starší generaci
24 hod u sv.Mikuláše půlnoční mše sv.

24. prosince - Boží hod vánoční
9 hod u sv.Mikuláše
11 hod v kapuc.kostele

26. prosince - sv. Štěpána
mše sv. jako na Boží hod

31. prosince - sv. Silvestra
mše sv. v l5 hod u sv.Mikuláše na ukončení roku.

1. ledna 2006 - Nový rok
mše sv. jako na Boží hod

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality