Biskupství brněnské

Jubilejní Svatocecilské setkání v Brně

Ilustrace
19.11.2005
Jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě Musica sacra zve všechny chrámové zpěváky a hudebníky na Svatocecilské setkání, které se uskuteční v sobotu 19. listopadu od 9.00 hodin v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla.Brno: Podzimní – letos desáté - Svatocecilské setkání chrámových zpěváků a hudebníků v Brně se stalo každoročně vyhledávaným zastavením všech, kteří se věnují chrámové hudbě. Celebrantem bohoslužby v 9.00 hodin bude generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek Po mši bude setkání pokračovat občerstvením s možností vzájemných přátelských rozhovorů v prostorách brněnského biskupství.

V rámci Svatocecilského setkání mohou zájemci využít také nabídku nových pubhlikací pro varhaníky a zpěváky.

Musica sacra, která v roce 2002 oslavila 10. výročí činnosti, vědomě navázala na činnost Jednoty na zvelebení církevní hudby na Moravě, u jejíž kolébky stál v roce 1882 Leoš Janáček. Pořádá víceleté kurzy i jednorázové semináře pro varhaníky, pravidelná Svatocecilské setkání, setkání dětských, mládežnických i dospělých chrámových sborů či odborné zájezdy s prohlídkami varhan. Podílí se také na vydávání liturgických hudebnin, pro který zřídila hudební archiv, a vydává vlastní Zpravodaj pro několik set svých členů.

Kontakt: Musica sacra, Grohova 14, 602 00 Brno; tel: 549 251 008; mailto:musicasacra@biskupstvi.cz.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality