Biskupství brněnské

Biskup Petr Esterka oslaví sedmdesátiny

Ilustrace
14.11.2005
Brněnský pomocný biskup Petr Esterka, který je odpovědný za duchovní péči o české katolíky v cizině, oslaví 14. listopadu sedmdesáté narozeniny.Brno: Děkovnou bohoslužbou v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně oslaví ve čtvrtek 10.11. v 17.30 hodin brněnský pomocný biskup Petr Esterka za účasti sídelního biskupa Vojtěcha Cikrleho, kněží a široké veřejnosti své 70. narozeniny. S biskupy dalších moravských a českých diecézi oslaví jubilant narozeniny během návštěvy „ad limina“ v Římě, které se společně zúčastní ve dnech 13.-19.11.

Petr Esterka se narodil 14. listopadu 1935 v Dolních Bojanovicích (okr. Hodonín).

Pro nábožensko-politické přesvědčení byl už jako student perzekuován a po mnoha obtížích maturoval až v roce 1956 na jedenáctiletce v Hodoníně. Protože pronásledování komunistickým režimem provázené výslechy StB pokračovalo, začal se po maturitě připravovat na útěk do zahraničí.

15. června 1957 emigroval do Rakouska a tři měsíce pobýval v uprchlickém táboře v Glassenbachu u Salcburku.

V září 1957 byl přijat do Papežské koleje Nepomucenum v Římě a po studiu filozofie a teologie na Lateránské univerzitě byl 9. 3. 1963 v bazilice sv. Jana v Lateráně kardinálem Tragliou vysvěcen na kněze. Po získání licenciátu teologie v červnu 1963 byl poslán mezi krajany do arcidiecéze San Antonio v Texasu.

V roce 1966 se vrátil do Říma, kde se začal připravovat k doktorské práci na téma „The Unionistic Congresses at Velehrad“, kterou o rok později obhájil. Po návratu do USA v létě 1967 zahájil své akademické působení v koleji svaté Kateřiny v Saint Paul v Minnesotě, kde byl roku 1980 jmenován řádným profesorem. Po celou dobu vypomáhal v duchovní správě řady farností.

Současně v letech 1974 – 1995 působil v americkém letectvu jako vojenský kaplan v záloze.

V roce 1978 se začal Petr Esterka intenzivněji věnovat práci mezi českými katolíky v USA a Kanadě.

Roku 1984 byl požádán biskupem Janem Mořkovským, aby založil Spolek sv. Vojtěcha pro záchranu římské Papežské koleje Nepomucenum.

V roce 1986 byl biskupem Jaroslavem Škarvadou, který působil v Římě a pečoval o naše krajany v zahraničí, jmenován jeho biskupským vikářem pro USA a Kanadu. V roce 1994 se jeho působení rozšířilo i na Austrálii.

Roku 1987 mu byl udělen titul monsignor a roku 1992 byl jmenován čestným prelátem.

5. 7. 1999 jmenoval papež Jan Pavel II. Petra Esterku pomocným biskupem brněnským a pověřil ho duchovní péčí o české katolíky v cizině.

Biskupské svěcení přijal Mons. Petr Esterka 11. září 1999 v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně od svého sídelního biskupa Mons. Vojtěcha Cikrleho. Spolusvětitelem je arcibiskup Mons. Giovanni Coppa, apoštolský nuncius v České republice, a Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.

foto foto
Foto: Václav Štaud

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality