Biskupství brněnské

70. výročí posvěcení kostela sv. Augustina v Brně

Ilustrace
13.11.2005
Sedmdesát let od posvěcení a 75 let od položení základního kamene si v neděli 13.11 od 16.00 hodin slavnostně připomene farnost kostela sv. Augustina v brněnské Masarykově čtvrti. Brno: V květnu 2005 uplynulo 70 let od posvěcení kostela sv. Augustina v Brně – Masarykově čtvrti. Funkcionalistická trojlodní bazilika s 50 metrů vysokou, štíhlou věží a půlkruhovou apsidou je dominantou Masarykovy čtvrti a je nepřehlédnutelná i v celkovém panoramatu moravské metropole. Kostel byl postaven v letech 1930 – 1935 péčí řádu augustiniánů ze starobrněnského kláštera podle projektu architekta Vladimíra Fischera. Také na výzdobě interiéru se podíleli brněnští umělci: Josef Axman je autorem bronzového kříže nad hlavním oltářem a společně s Václavem Machem vytvořili křížovou cestu. Tvůrcem kazatelny s bronzovými reliéfy evangelistů je František Fabiánek. Malířská díla pocházejí od Františka Myslivce, Mileny Šimkové a dalších umělců. Vitráže navrhl František Süsser.

Nové varhany byly v kostele instalovány v roce 1976 varhanářskou firmou Rieger - Kloss z Krnova. Mají tři manuály, 28 rejstříků a mechanickou trakturu. Pro svou kvalitu jsou hojně využívány i ke koncertním účelům.

Chrám byl v době svého vzniku nazván jubilejním, protože byl rozhodnutím opata a konventu augustiniánského kláštera vybudován k uctění památky úmrtí sv. Augustina. V roce 1930, kdy byl položen základní kámen ke stavbě kostela, uplynulo od této události tisíc pět set let.

Obě významná jubilea (70 let od posvěcení a 75 let od položení základního kamene) si farníci v kostele sv. Augustina připomenou v neděli 13. listopadu 2005 od 16 hodin, kdy se v chrámu uskuteční slavnostní odpoledne s bohoslužbou slova, duchovní hudbou, vzpomínkami pamětníků a slovem o architektuře kostela.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality