Biskupství brněnské

Den otevřených dveří Oblastní charity Brno

Ilustrace
11.10.2005
V úterý 11. října proběhne již podruhé Den Charity s motem Pomáháme...Chcete taky? Brno: Oblastní charita Brno(OCHB) se v úterý 11.10. aktivně zapojí do propagace Charity v moravské metropoli. Podle slov jejího ředitele Stanislava Vlacha chce tímto krokem mezi jiným také přiblížit, že charita pouze neorganizuje sbírky, ale ve svých zařízeních se věnuje potřebným. Den otevřených dveří proběhne ve třech zařízeních: v Domově pokojného stáří na Kamenné ulici, v Chráněném bydlení sv. Michala na Gorkého ulici a denní stacionář Effeta.

Den otevřených dveří v Domově pokojného stáří na Kamenné ulici 29 proběhne 11.10. od 10 do 17.00 hodin. V průběhu dne zde budou v půlhodinových intervalech probíhat informační setkání s pracovníky zařízení a prohlídky domova. Součástí dne otevřených dveří bude i jarmark výrobků klientů.

Chráněné bydlení sv. Michaela na Gorkého 34 zve na Den otevřených dveří od 15,00 do 18,00 hod. Na návštěvu se těší klienti a pracovníci chráněného bydlení. Projekt chráněné bydlení je určen dospělým lidem s mentálním postižením a autismem. Cílem zařízení je vytvoření vhodného integrovaného bydlení v běžné městské zástavbě s celoroční péčí, aby lidé se zdravotním postižením mohli bydlet v samostatných bytech. Ve spolupráci s osobním asistentem se učí zvládat drobné domácí práce a rozvoj sebeobsluhy. Pracovní část dne tráví klienti v denních stacionářích, v chráněných dílnách nebo v jiných denních zařízeních. v odpoledních hodinách se vrací do chráněného bydlení, do bytů o které si pečují sami.

Denní stacionář Effeta ve spolupráci s Fakultní nemocnicí u sv. Anny zahájí 11.10. v 10.30 hod v kapli Fakultní nemocnice u sv. Anny (Pekařská 53) výstavu obrazů svých klientů. Po úvodním slově Vladimíra Hejtmánka, vedoucího stacionáře, vystoupí klienti Effety s hudebním pásmem "Zpívejte s námi", zazní i hudební improvizace v podání amatérských bubeníků. Na zahájení výstavy můžete shlédnout i velmi netradiční módní přehlídku a ukázky malby na textil a hedvábí. Výstava potrvá do 6.listopadu a je přístupná denně od 11,00 – 17,00 hod.

Effeta je denním stacionářem pro lidi s mentálním postižením a autismem. Má dvě samostatná pracoviště. Pracovní terapii na Holzově ulici s kapacitou 24 klientů a denní pobyt – na Strnadově ulici s kapacitou 31 klientů. Stupeň mentálního postižení klientů je v těžkém a hlubokém stupni. Velká skupina klientů je mobilní pouze s dopomocí. Vedle závažného postižení jemné motoriky horních končetin, jsou klienti postiženi také smyslovým postižením psychiatrickým.

Veškeré informace o Oblastní charitě Brno naleznete na: http://www.charitabrno.cz
Michaela Cyprová, PR asistent, Oblastní charita Brno, Žižkova 3, 602 00 Brno, tel. 545 210 672, mobil 604 243 104.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality