Biskupství brněnské

Římský triptych v Brně

Ilustrace
5.10.2005
Středoevropská premiéra skladby italského skladatele Marca Frisini Trittico Romano – Římský triptych zazní v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově ve středu 5. října v 19.30 hodin. Na koncertě dále zazní Dvořákovo Te Deum.Brno: Skladba současného italského skladatele Marca Frisini – „Římský triptych“ pro sóla, dva sbory a orchestr - je inspirovaná poezií papeže Jana Pavla II. ze stejnojmenné sbírky, která je zároveň jeho duchovní závětí. Premiéra tohoto díla věnovaného právě papeži Janu Pavlu II. zazněla za jeho účasti 21. února 2004 v aule Pavla VI. ve Vatikánu. První provedení ve střední Evropě ve dnech 2.10. – 7.10. (v České republice, Polsku a Rakousku) tak naváže na římskou premiéru, tentokrát již s použitím překladu textů do jednotlivých jazyků. Pod dirigentskou taktovkou samotného autora Marca Frisiniho provedou skladby umělci z Brna: Mladí brněnští symfonikové, orchestr ZUŠ města Brna; BFS – Beseda brněnská, Smíšený pěvecký sbor gymnázia Křenová a zahraniční mužský sbor „Schola cantorum“ z Mezinárodního semináře „Maria Mater Eccelesiae“ z Říma složeného ze seminaristů ze zemí Evropy, Afriky a Severní a Jižní Ameriky.

Na koncertě v katedrále dále zazní Dvořákovo Te Deum.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality