Biskupství brněnské

Zástupci křesťanských rádií z patnácti zemí Evropy navštíví Brno

Ilustrace
30.9.2005
V pátek 30. září v 18.00 hodin bude při příležitosti setkání padesáti představitelů křesťanských rádií z 15 evropských zemí slavit v kostele sv. Augustina brněnský biskup Vojtěch Cikrle bohoslužbu, kterou bude přenášet Radio Proglas.Praha: Na své pravidelné schůzce se ve dnech 29. září až 2. října v Praze setká na 50 představitelů křesťanských rádií z 15 evropských zemí. Na již dvanáctém pracovním setkání se bude jednat na téma vzájemné spolupráce 650 křesťanských rozhlasových stanic v rámci Evropy, které denně oslovují 15 miliónů posluchačů. Na podzim 2004 proběhlo setkání v Římě - kromě pracovníků rádií se zde jako poutníci sešli také posluchači. Poutníci-posluchači českého Radia Proglas patřili mezi nejpočetnější. Součástí římské schůzky byla mimořádná audience u papeže Jana Pavla II. věnovaná tvůrcům a posluchačům křesťanských rádií.

Radio Proglas v tomto roce slaví desáté výročí vysílání, Konference evropských křesťanských rádií (CERC) přijala při této příležitosti nabídku stanice být hostitelskou zemí kolokvia. Dvanácté kolokvium se bude konat v Exercičním domě kapucínů v pražské Loretě od čtvrtka 29. září odpoledne do neděle 2. října ráno. Na kolokvium jsou zváni přední odborníci v oblasti evropské kultury a vzájemnosti, nabízející křesťanský pohled na tuto problematiku.

Během pravidelných schůzek CERC dochází k předávání zkušeností mezi evropskými křesťanskými stanicemi a hledání cest ke skutečně praktické a praktikované spolupráci. Často diskutovaným tématem bývá jak zaujmout posluchače a přitom zůstávat autenticky křesťanským médiem. Ústřední motto letošního jednání zní: „Křesťanská rádia Evropy ve službě výchovy k občanství“.

Podrobný průběh čtvrtečního zahájení: úvodní kulturní program, slovo prezidenta CERC Luigiho Bardelliho (Itálie), uvítání hostitele (za pořádající Radio Proglas ředitel stanice Martin Holík), úvodní slovo Miloslava kardinála Vlka a krátký proslov ministra zahraničí Cyrila Svobody. Na programu je přednáška kardinála Paula Pouparda (předseda pontifikální rady pro kulturu) na téma Kultura - základ evropského občanství. Následovat bude přednáška Nicole Fontain (poslankyně Evropského parlamentu, v minulosti předsedkyně Parlamentu) týkající se budoucnosti evropského občanství. .

Páteční jednání je zaměřeno prakticky. V panelové diskusi budou zástupci španělského rádia COPE, francouzské sítě diecézních rádií RCF, maltského rádia RTK a českého Radia Proglas hovořit o své práci, vizích a problémech. Odpoledne účastníci navštíví hlavní redakci Radia Proglas v Brně, večer se pak s posluchači Proglasu spojí při slavnostní bohoslužbě přenášené od 18 hodin z brněnského kostela svatého Augustina. Předsedat jí bude sídelní biskup brněnské diecéze Vojtěch Cikrle.

Sobota bude věnována tématu evropského občanství. Odpoledne bude valnou hromadou přijat plán práce pro další období, diskutovat se bude i o finanční problematice, například o společném zapojení se do grantů Evropské unie.

Slavnostní zakončení letošního kolokvia proběhne v chrámu svatých Víta, Václava a Vojtěcha při společné mši svaté od 9 hodin. Hlavním celebrantem bude Miloslav kardinál Vlk. Bohoslužbu budou současně přenášet tři rozhlasové stanice: Český rozhlas 2, Radio Proglas a švýcarské veřejnoprávní Radio Suisse Romande.

Kontaktní osoba:
RNDr. Martin Šmídek CSc.
zástupce ředitele Radia Proglas, viceprezident CERCu
mailto:smidek@proglas.cz
tel: 543 217 241

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality