Biskupství brněnské

Seminář „Doprovázení ke smrti, eutanázie“

Ilustrace
30.9.2005
Seminář „Doprovázení ke smrti, eutanázie“ se koná v pátek 30.9. od 9.00 hodin ve Velkém sále Paláce Charitas na Karlově náměstí 5 v Praze.Praha: Evropská akademie pro demokracii s podporou Hanns-Seidel-Stiftung pořádá v pátek 30. září od 9.00 do 12.30 hodin seminář „Doprovázení ke smrti, eutanázie“

Prezence účastníků začíná v 8.30 hodin

PROGRAM:

  • 1. ZAHÁJENÍ – Jan Kasal, předseda prezidia EAD
  • 2. ÚVODNÍ SLOVO – Msgre. Vojtěch Cikrle, předseda rady ČBK pro bioetiku
  • 3. ETICKÉ ASPEKTY DOPROVÁZENÍ UMÍRAJÍCÍCH – Prof. Dr. Albert Peter Rethmann, KTF UK Praha
  • 4. ALTERNATIVA K OBÁVANÉ DYSTANÁZII (TZV. ZADRŽOVANÁ SMRT) A VYŽADOVANÉ EUTANÁZII – MUDr.Marie Svatošová, Ecce Homo - sdružení pro podporu domácí péče a hospicového hnutí
  • Přestávka 20 min. na občerstvení
  • 5. SOUČASNÁ DEBATA O EUTANÁZII VE SVĚTĚ A V ČR. – MUDr. Dagmar Pohunková, bioetická komise ČBK, delegátka ČR v Řídícím výboru pro bioetiku Rady Evropy (CDBI)
  • 6. DISKUSE
  • 7. ZÁVĚREČNÉ SLOVO Jana Kasala
Předpokládané ukončení semináře ve 12.30 hod.

Závazné nahlášení účasti nejlépe obratem, nejpozději ale do 26. 9. 05 na tel.: 226 205 313 Aleš Strnad, e-mail: org.odd@kdu.cz (do předmětu uvést: „eutanázie“)

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality