Biskupství brněnské

Svatováclavská pouť v Louce u Znojma

Ilustrace
28.9.2005
Dne 28. září 2005 bude v Louce u Znojma slavena mše svatá v 10 hodin.Mši sv. bude celebrovat premonstrátský opat Michael J. Pojezdný ze Strahova. Po mši svaté bude možnost malého občerstvení, prohlídka kostela a krypty.

Srdečně zvou premonstráti z Louky.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality