Biskupství brněnské

Poutní slavnost sv. Václava v Brně-Obřanech

Ilustrace
28.9.2005
Při příležitosti poutní slavnosti sv. Václava vás co nejsrdečněji všechny zveme k návštěvě našeho farního kostela ve farnosti Brno-Obřany a Maloměřice a k účasti na slavení mše svaté, celebrované pověřeným zástupcem brněnského biskupa, P. ThLic. Václavem Sloukem – kanovníkem Brněnské kapituly a děkanem brněnským. Poutní mše sv. bude sloužena ve středu 28. 9. 2005 v 8.15 hod.Jménem farního společenství vás zvou: P. MUDr. Pavel Princ, farář a Mgr. Petr Šplouchal, jáhen. Za spolupořadatele: ÚMČ Maloměřice a Obřany p. Vlastimil Břicháček – starosta
Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality