Biskupství brněnské

Seminář na téma: Služba křesťanů – laiků v nemocnici ...

Ilustrace
24.9.2005
Biskupství brněnské – Pastorační středisko pro brněnskou diecézi pořádají seminář na téma: Služba křesťanů – laiků v nemocnici, ústavu sociální péče,léčebně dlouhodobě nemocných, hospici a domově důchodců II., a to v sobotu 24. září 2005 v Brně, Petrov 2.Program:

  • 8,30 mše svatá,
  • 10,00 –10,50 Doc. RNDr. Anna Putnová: Umíme vést přirozený rozhovor,
  • 11,00 – 11,50 Mgr. Jiří Maxmilián Prokop: Etika jako pravidla vztahů,
  • 12,00 – 13,00 oběd,
  • 13,10 – 14,00 P.Mgr.Ing.Jan Zachoval: Služba dobrovolníka z pohledu nemocničního kaplana,
  • 14,10 – 15,30 diskuse a závěr.

Závaznou přihlášku se jménem a adresou zašlete nejpozději do 15.září 2005 na adresu: Biskupství brněnské – pastorační středisko, Zita Havlenová, Petrov 8, 641 43 Brno, nebo e-mail: zita.havlenova@centrum.cz.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality