Biskupství brněnské

Brněnská cihla

Ilustrace
19.9.2005 - 25.9.2005
Jubilejní pátý ročník sbírky Brněnská cihla se uskuteční v týdnu od 19. do 25. září 2005.Brno: Koupí cihly v hodnotě 100,- Kč mohou obyvatelé a návštěvníci Brna opět přispět k plnohodnotnému životu lidí s mentálním postižením a autismem. Nar ozdíl od minulých let, kdy výtěžek putoval na vybudování Chráněného bydlení sv. Michaela, akce tentokrát podpoří dobudování nového tréninkového pracoviště - kavárny Anděl, které umožní zaměstnávat lidi s mentálním postižením.

Lidé s mentálním postižením se v Brně mají možnost realizovat pouze v několika chráněných dílnách, nebo v příslušných školských zařízeních. Existují zde jen velmi omezené možnosti pro chráněná nebo podporovaná zaměstnání se zaměřením na knihařství, dřevovýrobu nebo údržbu a péči o zeleň. Avšak tréninkové pracoviště typu kavárny, kdy je postiženým lidem nabízen nácvik pracovních dovedností a zaměstnání úměrné jejich pracovním schopnostem s finančním ohodnocením a podporou asistenta, na celé jižní Moravě doposud zcela chybí.

Proto se Diecézní charita Brno rozhodla podporovat integraci lidí s mentálním postižením, kterou obohatí ještě o možnost chráněného zaměstnání prostřednictvím provozování kavárny. Jde o zcela ojedinělou formu umísťování lidí s mentálním postižením na trh práce. Cílem tréninkového pracoviště je umožnit lidem s mentálním handicapem získat co nejpřirozenější pracovní zkušenosti a připravit je na začlenění do běžného pracovního prostředí, jak po pracovní tak po sociální stránce. Kavárna umožní nejen osobní rozvoj v dané profesi, ale také zprostředkuje setkávání lidí s postižením i bez.

"Kavárna ponese název Anděl a navštívit ji bude možné každý všední den v prostorách Chráněného bydlení sv. Michaela na Gorkého ulici. Plánuje se, že zaměstná 12 klientů na 4-6 hod. denně. Podle schopností však bude možný i jejich delší úvazek. Klienti budou pracovat na pozicích - číšník, barman, pomocný pracovník v kuchyni. Pomáhat jim budou 2 až 3 asistenti v jedné směně", popisuje situaci vedoucí přípravného týmu kavárny Zuzana Kruťová.

Tréninkové pracoviště - kavárna Anděl je součástí projektu POSILa - Podpora integrace lidí s mentálním postižením, autismem a kombinovaným postižením, který se uchází o podporu ze strukturálních fondů EU v ČR. Projekt představuje komplex služeb, který bude kromě stávajícího chráněného bydlení a výše popsaného tréninkového pracoviště, tvořen také integrační poradnou Rafael poskytující sociálně právní poradenství pro cílovou skupinu lidí s postižením a jejich rodinám.

Zájemci o podporu projektu mohou přispět převodem na účet č.: 277490340287/0100, var.symbol 110 vedený u KB Brno - město nebo přímo na stanovištích v moravské metropoli:

  • Česká 31,
  • Hlavní nádraží - Masarykova ul.,
  • Globus - Ivanovice u Brna,
  • Futurum - Vídeňská 100,
  • Mendlovo náměstí,
  • Shopping Park - Skandinávská 2, Dolní Heršpice,
  • Olympia nákupní a zábavní centrum - U dálnice 777, Modřice,
  • Nákupní centrum Královo Pole - Cimburkova 4.
Kontakty:
Bc. Karel Kosina, mob.: 605 40 56 56, e-mail: karel.kosina@caritas.cz
Mgr. Zuzana Kruťová, mob.: 608 306 423, e-mail: kavarna.brno@caritas.cz koordinátorka sbírky.
Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality