Biskupství brněnské

Mše svatá s posvěcením obrazu sv. Mikuláše Tolentinského

Ilustrace
11.9.2005
V roce 2005 si připomínáme 700. výročí úmrtí italského augustiniánského světce Mikuláše z Tolentina (1245-1305).Římskokatolický farní úřad v Letonicích Vás při této příležitosti srdečně zve na slavnou mši svatou s posvěcením obrazu sv. Mikuláše Tolentinského v Letonicích, v neděli 11. září 2005, farní kostel sv. Mikuláše.
Program:

14.30 hod. sv. růženec, Loretánská litanie,
15.00 hod. slavná mše svatá, celebruje starobrněnský opat a prelát J. M. ThDr. Ing. Lukáš Evžen Martinec, OSA.

Svatý Mikuláš Tolentinský se narodil v roce 1245 v Sant´Angelo u Pontána v Itálii. Jako velmi mladý vstoupil do augustiniánského řádu. Po vysvěcení na kněze začal sloužit jako kazatel v různých klášterech. Vynikal jako člověk modlitby, horlivostí pro augustiniánský život. V Tolentině, kde trávil posledních třicet let svého života, byl vyhledávaným zpovědníkem a duchovním vůdcem, potěšující anděl pro všechny trpící, které přijímal v klášteře nebo navštěvoval v jejich domech. Mimořádně uctíval svatý kříž, Pannu Marii a svatého Augustina. Zemřel 10. září 1305. Za svatého jej prohlásil papež Evžen IV. roku 1446. Je uctíván v celém světě, jako ochránce jednoty církve, pomocník v nouzi a patron duší v očistci. Jeho tělo odpočívá v augustiniánské bazilice v Tolentině, která je oblíbeným cílem poutníků, kteří důvěřují v jeho mocnou přímluvu. V letonickém farním kostele je uctíván více jak 300 let.

Děkujeme za finanční příspěvek JMK a obci Letonice.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality