Biskupství brněnské

Akce pořádané duchovním centrem Brno-Lesná

Ilustrace
27.8.2005
Sobota 27. srpna v 19.00 po večerní mši svaté: Beseda o vězeňství
Činnost církve ve vězení, možnost obrácení, nalezení Boha za mřížemi, jak vypadá život ve věznici, možnosti zapojení odsouzených zpět do života a další témata. Besedy se zúčastní a vyprávět bude i bývalý odsouzený.Neděle 28. srpna v 15.00 - sraz před kostelem sv. Jakuba!
1. Vycházka po zajímavostech brněnských chrámů
Návštěva kostela a věže sv. Jakuba, kostela sv. Tomáše a chrám Nanebevzetí P. Marie s hrobkou pátera Martina Středy. Návštěva se bude týkat i několika veřejnosti běžně nedostupných míst. Průvodcem bude brněnský děkan P. ThLic. Václav Slouk.

Čtvrtek 1. září v 18.00: Videopromítání - Don Bosco
Zfilmovaný život a působení Dona Bosca. Celovečerní dvoudílný italský film s českými titulky. V krátké přestávce mezi díly občerstvení.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality