Biskupství brněnské

Vzpomínky na pátou pěší pouť na Velehrad

Ilustrace
22.8.2005
Začala o svátku Panny Marie Královny v pondělí 22. 8. 2005. Z kostela sv. Jakuba, patrona poutníků, v Ostrově nad Oslavou nás vyšlo 23, z Netína pak už 30. Další skupinka vyšla z Radešínské Svratky přes cyrilometodějský Vítochov a ke kapli Svatých sedmipočetníků ve Víru jich přišlo 68. Z Vranova nad Dyjí do Znojma došlo 65 poutníků, celkem se tedy od západních hranic Moravy vydalo na východ 163 poutníků, z nichž ,mnozí přijeli z Prahy, z Chomutova a z dalších míst v Čechách. Už předtím bylo několik pěších sobotních etap. První začínala na Levém Hradci u Prahy 19. února a pak se pokračovalo až na Vysočinu. Druhá větev začala v neděli 27. února v Novém Jičíně a poutníci došli až na Slovácko.V úterý vyšlo od sv. Mikuláše ve Znojmě 125 především mladých poutníků, od sv. Mikuláše ve velkém Meziříčí 48 a celkem nás šlapalo už 246 a pořád nás přibývalo.

Ze Slavkova u Brna Pak se přidalo ještě 15 mladých a 17 z Veselí nad Moravou a další. Na Hoře sv. Klimenta se nás ze všech stran sešlo 360 ve věkovém rozmezí od 9 do 76 let. Bylo to o sto víc než loni, zatím nejvyšší počet od začátku těchto poutí. Šlo s námi také několik rodin, ze kterých se vydali všichni. Zpívali jsme novější i starší duchovní písně, modlili jsme se a vyprávěli si mezi sebou. Po cestě byla možnost poslouchat katecheze zaměřené na rok eucharistie a zvláště večer pak i různé zábavné programy.

Lidé nám na uvítanou zvonili, často nám připravili občerstvení a někdy nás i kousek nás doprovázeli. Spávali jsme ve školách, na faře, v kostelních ambitech a jednou i pod širým nebem. Často nás přijali lidé do rodin za což zvláště děkujeme. Zpočátku jsme několikrát zmokli, ale pak už to díky Bohu pod ochranou andělů strážných šlo moc pěkně. V sobotu ráno za námi do Buchlovic dojeli další poutníci z našich farností a společně nás šlo posledních pár kilometrů na Velehrad víc jak 650, o sto padesát víc jak loni. Z druhé strany šlo už ve 4 ráno 10 poutníků z Uherského Brodu.

Když jsme v sobotu 26. srpna předpolednem došli k bazilice, měli jsme společně v nohách vzdálenost delší, než je obvod rovníku. Dá se tedy říci, že jsme s modlitbou obešli naši planetu. Společně jsme obnovili zasvěcení národa a slavili mši svatou s moravským metropolitou arcibiskupem Janem Graubnerem. Po mši svaté se před ním někteří mladí přihlásili veřejně k iniciativě Čistá láska. On také předal 33 velkých poutnických křížů, na které má nárok každý, kdo šel z domu nejméně třikrát pěšky na Velehrad (pro ty, kdo bydlí moc daleko, stačí tři celé dny).

Příští rok vycházíme v pondělí 21. srpna a mše svatá bude zase v sobotu 26. 8. 2006 v pravé poledne v bazilice.

Jan Peňáz

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality