Biskupství brněnské

Poutní mše svatá v Dyji u Znojma

Ilustrace
21.8.2005
Poprvé od roku 1941 bude v neděli 21. srpna v 16.00 hodin v poutním kostele Bičovaného Spasitele v Dyji u Znojma slavena poutní bohoslužba. Hlavním celebrantem bude znojemský děkan Jindřich Bartoš, zpěvem doprovodí schola z kostela sv. Mikuláše ve Znojmě.Dyje u Znojma: Poprvé od roku 1941 bude v poutním kostele v Dyji u Znojma celebrována slavností poutní mše. Malé bohoslužby se zde dosud konaly jen pro několik věřících v sakristii kostela, který byl od roku 1971, kdy bylo do jeho interiéru postaveno dřevěné lešení pro restaurátorské práce, nepřístupný. Dnes se znovu otevírá veřejnosti a to v mnohem širším měřítku: poutníkům z Moravy, Dolního Rakouska, z Bavorska a dalších zemí. Slavnostní mši bude celebrovat znojemský děkan Jindřich Bartoš v neděli 21. 8. 2005 v 16.00.

Po slavnostní mši bude možnost prohlídky freskové výzdoby kostela s výkladem a seznámit se s postupem restaurátorských prací. Kostel v Dyji, jedinečný doklad závěru barokní kultury na Moravě, byl vystavěn v letech 1769-1774 nákladem premonstrátského kláštera v Louce u Znojma, v následujících letech byla provedena fresková výmalba a roku 1778 byl kostel vysvěcen. Zatímco v Louce se vnitřní zařízení, vytvořené předními umělci vídeňského okruhu, až na výjimky nedochovalo, interiér kostela v Dyji zůstal téměř v původním stavu. Na jeho vytvoření se podílela nejvýznamnější osobnost středoevropského barokního malířství Franz Anton Maulbertsch (1724 Langenargen –1796 Vídeň) se svými spolupracovníky Josefem Winterhalderem ml., Felixem Ivo Leicherem a dalšími. Ojedinělý ikonografický program vyjadřuje tajemství Spásy a jeho autorem je pravděpodobně správce dyjské řádové rezidence P. Gerlach Hengel.

Restaurátorské práce na objektu zahájené v 70. letech byly přerušeny a následné pokusy o opravu a zpřístupnění památky nebyly úspěšné. Teprve v roce 2004, na základě projektu Culture 2000, bylo započato s přípravnými pracemi stavebními (financováno z fondu Záchrany kulturního dědictví MK ČR) i restaurátorskými. Impulsem pro zpřístupnění kostela – tedy zbourání třicet let starého lešení byl velkorysý finanční dar, který inicioval neúnavný propagátor Maulbertschova díla dr. Eduard Hindelang z Muzea v Langenargen am Bodensee, Maulbertschova rodiště.

Další program 21.8.2005

  • 17.15 hodin: Prohlídka kostela, fresek
  • 18.00 hodin: Pro zájemce přesun autobusem do Louky
  • 18.30 hodin: Klášter v Louce - vernisáž fotografické výstavy Pojďte a naslouchejte stínům - Barokní inspirace ve fotografiích studentů FAVU a Semináře dějin umění FF MU v Brně
  • 19.00 hodin: Ochutnávka vín
  • 20.00 hodin: Odjezd autobusu z Louky

Zpracováno podle textu Petra Tomáška, Zory Wörgötter a Kláry Kubíčkové – úplný text (formát DOC).
Další informace: Moravská galerie - Klára Kubíčková, tel. 724 516 672, e-mail: klara.kubickova@moravska-galerie.cz

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality