Biskupství brněnské

Kněžská pouť v Kostelním Vydří

Ilustrace
16.7.2005
Tradiční pouť kněží (nejen) brněnské diecéze se uskuteční v sobotu 16. července v 10.00 hodin v Kostelním Vydří. Hlavním celebrantem bude brněnský biskup Vojtěch Cikrle.Kostelní Vydří: Chrám Panny Marie Karmelské v Kostelním Vydří, významné poutní místo brněnské diecéze, o němž se dochovaly první zmínky až ze 14. století, se každoročně stává dějištěm kněžské pouti. V den svátku Panny Marie Karmelské (16.7.) se na místě, kde nyní působí řád karmelitánů, setkávají kněží s brněnským biskupem Vojtěchem Vikrlem, který bude také letos hlavním celebrantem poutní mše v 10.00 hodin.

Ve 12.30 bude společný program pro kněze a jáhny v kostele pokračovat modlitbou breviáře a přednáškou ThLic Stanislava Pacnera. Setkání ukončí adorace a svátostné požehnání.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality