Biskupství brněnské

Svědectví o exerciciích otce Eliase Velly v Třebíči

Ilustrace
2.7.2005 - 8.7.2005
Na pozvání Sdružení Agenus Třebíč byl v Třebíči hostem katolický kněz, františkán, otec Elias Vella. Od soboty 2.7. 2005 do pátku 8.7.2005 vystupoval v kostele sv. Martina v Třebíči v sérii přednášek pro veřejnost a pro přihlášené zájemce vedl pětidenní duchovní seminář.Otec Elias Vella přijel se souhlasem faráře kostela svatého Martin otce Jiřího Dobeše a s laskavým svolením otce biskupa Vojtěcha Cikrle, aby nás povzbudil v našem duchovním životě a předal něco ze svých bohatých zkušeností ze života s Pánem. Kamkoli přijede, oslovuje lidi skromností, pevnou vírou, osobní svatostí a hlubokým smyslem pro modlitbu. Pochází s Malty, kde přednášel na teologické fakultě, později byl svým biskupem pověřen službou exorcismu. V rámci této služby věnuje mnoho času dávání exercicií a duchovní pomoci lidem, zvláště skrze modlitbu za osvobození od Zlého a modlitbu za vnitřní uzdravení. V České republice nebyl poprvé…

Více informací:
V Ježíši Kristu Tvůj bratr Elias – Svědectví o exerciciích otce Eliase Velly v Třebíči
Ohlasy na exercicie otce Eliase Velly v Třebíči

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality