Biskupství brněnské

Klenotnice katedrály na Petrově

Ilustrace
29.6.2005
Expozice s názvem Klenotnice katedrály bude v chrámu na Petrově poprvé pro veřejnost otevřena ve středu 29. června v 16.30 hodin.Brno: Bohoslužebné textilie, monstrance, kalichy a další předměty ukrývající se v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově, byly shromážděny do oratoře chrámu, a v expozici nazvané Klenotnice katedrály se představí veřejnosti ve středu 29.6. v 16.30 hodin. Výstavu zahájí brněnský biskup Vojtěch Cikrle, o jejím vzniku a průběhu realizace promluví Alena Křížová. Během vernisáže zaznějí chorální zpěvy v podání Svatomichalské gregoriánské scholy vedené Josefem Gerbrichem.
Poté bude v 17.30 hodin brněnský biskup Vojtěch Cikrle v katedrále celebrovat pontifikální bohoslužbu. Právě 29.6 připomíná katolická církev jako slavnost svatých apoštolů Petra a Pavla, kteří jsou patrony katedrály na Petrově i brněnské diecéze.

Během obřadu požehná Vojtěch Cikrle novou adorační kapli Těla Kristova, situovanou v severním vchodu katedrály. Oltář i její interiér navrhl a realizoval renomovaný velehradský umělec Otmar Oliva (*1952), který svými díly vyzdobil řadu sakrálních prostor nejen v České republice.

Katedrála sv. Petra a Pavla: Podle nejnovějších poznatků sahají počátky chrámu na Petrově do 70. let 12. století. V období gotiky prošel několika přestavbami. Při jedné z nich, kolem roku 1500, bylo původní zasvěcení svatému Petrovi rozšířeno na zasvěcení sv. Petrovi a Pavlovi. Během třicetileté války kostel vyhořel a jeho obnova proběhla ve dvou barokních fázích v letech 1651-52 a 1743-46. Roku 1296 byla u kostela zřízena kolegiátní kapitula a když papež Pius VI. bulou z roku 1777 potvrdil zřízení Biskupství brněnského, byl kostel sv. Petra a Pavla povýšen na katedrálu.

Klenotnice katedrály se vedle románské krypty a výhledu z katedrálních věží stane další nabídkou pro turisty a návštěvníky Petrova.

Trasa pro turisty a návštěvníky Petrova se pro velký zájem veřejnosti od 1.7.2005 změnila, a to následovně: Vyhlídkové věže a Klenotnice katedrály budou přístupné v pondělí až sobotu od 11 do 18.00 hodin, v neděli od 11.45 do 18.00 hodin. Krypta katedrály zatím zůstane uzavřena.

Kurátorkami výstavy jsou Dr. Alena Křížová a Dr. Eliška Lysková.

Podrobnější informace o Klenotnici katedrály si můžete přečíst zde (formát RTF).

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality