Biskupství brněnské

„ROMIPÁRTY“ v Brně

Ilustrace
28.6.2005
Velká zahradní slavnost „ROMIPÁRTY“ se uskuteční v úterý 28. června 2005 od 18,00 hodin na zahradě denního stacionáře Effeta na Holzově ulici v Brně-Líšni.Brno: Stalo se již tradicí, že denní stacionář Effeta pro lidi s mentálním postižením a autismem, pořádá pro své klienty a jejich rodiče, zaměstnance, dobrovolníky, podporovatele a další přátele zahradní slavnost. Jako každý rok je slavnost pořádána v duchu nějaké země nebo etnika. Letošní rok je věnován Rómům a jejich kultuře.

Velká zahradní slavnost „ROMIPÁRTY“ se uskuteční v úterý 28. června 2005 od 18,00 hodin na zahradě denního stacionáře Effeta na Holzově ulici v Brně. Návštěvníci akce nohou shlédnout divadelní a taneční představení, výstavu romských fotografií a otevřeny budou také dílny v denním stacionáři. Zájemci mohou podpořit akci zakoupením dárek v podobě obrazu nebo jiného výrobku, které klienti vyrábí v hodinách pracovní terapie.

Na slavnosti budou rovněž vystaveny výrobky, které vznikly v denním stacionáři Effeta v rámci programu Make a connection, který probíhal ve dnech 6.-9.6.2005 pod názvem „Slyšíme se...?“ Setkali se při něm klienti stacionáře s mladými výtvarníky a společně tvořili v oblasti textilu, malby, kašírování, dřeva a keramiky. Akce měla velký úspěch.

Effeta je denní stacionář Oblastní charity Brno, který poskytuje služby pětapadesáti dětem a mladým lidem s mentálním postižením a autismem. Posláním stacionáře je poskytnout svým klientům podmínky k všestrannému rozvoji, dát jim smysluplnou práci a vzdělání a otevřít jim cestu k integraci do společnosti. Rodinám klientů denního stacionáře umožňuje podělit se o péči o postiženého člověka a využít takto získaný prostor k uplatnění v zaměstnání a k oddechu.
Veškeré informace o Oblastní charitě Brno naleznete na: http://www.charitabrno.cz.

Michaela Cyprová, PR asistent, Oblastní charita Brno, Žižkova 3, 602 00 Brno
tel. 545 210 672, mob. 604 243 104

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality