Biskupství brněnské

Přednáška o P. Sušilovi a P. Fryčajovi

Ilustrace
26.6.2005
Přednáška o P. Sušilovi a P. Fryčajovi se uskuteční v neděli 26. června 2005 v 15.30 hod. ve farním kostele sv. Václava v Brně – Obřanech.Obě postavy patřily ke generaci obrozeneckých buditelů a spisovatelů. Po P. Fryčajovi, který působil i v Brně – Obřanech, je pojmenována ulice Fryčajova. Jeho přítel P. Sušil je patronem Jednoty orelské.

Přednášející: P. ICLic. Pavel Kopecký – děkan z Letovic.

Za farnost zvou: P. MUDr. Pavel Princ - farář, Mgr. Petr Šplouchal – jáhen, členové farní rady.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality