Biskupství brněnské

Ojedinělá výstava v Café Steiner

Ilustrace
22.6.2005 - 31.8.2005
Brno – Denní stacionář Effeta, zařízení Oblastní charity Brno, které pečuje o mentálně postižené mladé lidi a autisty, vystavuje práce klientů v Café Steiner na Gorkého ulici v Brně.Na výstavě se prezentují jednotlivci , jedná se o klienty s těžkou poruchou vnímání a klienty s poruchou autistického spektra. Je to tedy akce ojedinělá, žádný z nich doposud samostatnou výstavu neměl. Projekt vznikl z iniciativy osobních asistentů.

Výstava trvá od 22. 6. do 31. 8. 2005.

Effeta je denní stacionář Oblastní charity Brno, který poskytuje služby pětapadesáti dětem a mladým lidem s mentálním postižením a autismem. Posláním stacionáře je poskytnout svým klientům podmínky k všestrannému rozvoji, dát jim smysluplnou práci a vzdělání a otevřít jim cestu k integraci do společnosti. Rodinám klientů denního stacionáře umožňuje podělit se o péči o postiženého člověka a využít takto získaný prostor k uplatnění v zaměstnání a k oddechu.

Veškeré informace o Oblastní charitě Brno naleznete na: http://www.charitabrno.cz

Michaela Cyprová, PR asistent, Oblastní charita Brno, Žižkova 3, 602 00 Brno
tel. 545 210 672, mob. 604 243 104

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality