Biskupství brněnské

Adopce na dálku - Setkání dvou světů v Brně

Ilustrace
3.6.2005
Arcidiecézní charita Praha a Diecézní charita Brno pořádají setkání s indickými koordinátory projektu Adopce na dálku, biskupem Bernardem Morasem (arcidiecéze Bangalore), biskupem Aloysiusem Paulem D"Souza (diecéze Mangalore) a sestrou Marií Goretti. S nimi přijedou také indické děti, které v Brně 3. června v 17.00 hodin vystoupí v aule Biskupského gymnázia na Barvičově ulici s přehlídkou indických tanců.Brno: Projekt Arcidiecézní charity Praha Adopce na dálku, který již dvanáctým rokem podporuje vzdělávání nejchudších indických dětí, se v týdnu od 29. května do 3. června představí v několika městech České republiky. Hosté z Indie - dva biskupové a sestra Maria Goretti, iniciátorka projektu - spolu se skupinou indických dětí navštíví také Brno, a to v pátek 3. června. Od 16.30 budou v prostorách auly Biskupského gymnázia k dispozici případným dotazům novinářů, v 17.00 pak začíná vystoupení - beseda a taneční program. Ještě před zahájením programu na Barvičově ulici přijme oba biskupy a sestru Marii Goretti ve své rezidenci brněnský biskup Vojtěch Cikrle.

Posláním projektu Adopce na dálku je otevírat nejchudším dětem světa přístup ke vzdělání, perspektivnější budoucnosti a radostněji prožitému dětství. Tisíce dětí mohou díky „adoptivním rodičům“ z České republiky a díky (arci)diecézním charitám, které projekt koordinují, studovat a vzdělávat se ve svém přirozeném prostředí. „Pomoc je velmi efektivní a adresná, děti svým „adoptivním rodičům“ pravidelné píší a mezi dárcem a obdarovaným tak může vznikat vtah přátelství a blízkosti, který překoná fyzickou vzdálenost,“ říká Lucie Kolářová z Diecézní charity Brno. Od roku 1993 pomohl projekt již jedenácti tisícům dětí v Indii, Ugandě, Litvě a Bělorusku. Rodič dostává od „svého dítěte“ alespoň dva dopisy za rok, vysvědčení a novou fotografii. V současné době čeká na svoji šanci vrátit se do školy téměř 2 500 dětí.

V Indii existuje projekt Adopce na dálku od roku 1993. V tomto roce kontaktovala Arcidiecézní charita Praha sestru Marii Goretti, která již v té době spolupracovala s několika obdobnými organizacemi v západní Evropě. Spolu se Sestrou Goretti začala „adopce“ prvních indických dětí v Honnavaru, ve státě Karnataka. Cílovou oblastí jsou vesnické oblasti v nejchudších částech Indie. Většina „adoptovaných“ dětí pochází z negramotných rodin. Sestra Maria Goretti zprostředkovala Arcidiecézní charitě Praha kontakty s dalšími středisky v Indii, které se věnují projektu Adopce na dálku. V současné době má projekt Adopce na dálku pod svými křídly více než 9 300 „adoptivních“ dětí v 16 indických centrech, kterými jsou Honnavar, Bangalore (Arcibiskup Bernard Moras), Mangalore (Biskup Aloysiusus Paul D"Souza), Shimoga, Moodbidri, Bidar, Kalkata, Tuticorin, Shenbaganur a Kurnool. Většina našich center je ve státě Karnataka, ale také v Západním Bengálsku, Andhra Pradesh a Tamil Nadu. Vzhledem k tomu, že od roku 1993, kdy projekt v Indii začal, již děti značně povyrostly, vyvstala naléhavá potřeba vyššího vzdělávání. V současné době se ve spolupráci se sestrou Goretti dokončuje škola pro zdravotní sestry v Honavaru. V Bidaru, společně se Sestrou Chrastinou Misquith, je podporováno technické učiliště a v dalších oblastech je v plánu vybudovat technické školy a internáty, atd. Sestra Maria Goretti – iniciátorka projektu Adopce na dálku v Indii získala v roce 2003 cenu ministra zahraničních věcí Gratias Agit – za šíření dobrého jména České republiky v zahraničí.

Další informace: Lucie Kolářová, asistentka pro PR Diecézní charity Brno, 545 213 456, 731 134 910

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality