Biskupství brněnské

Slavnost Těla a Krve Páně v kostele Božího Těla ve Slavonicích

Ilustrace
29.5.2005
Slavnost Těla a Krve Páně bude v kostele Božího Těla ve Slavonicích slavit při bohoslužbě v neděli 29. května v 9.30 hodin brněnský biskup Vojtěch Cikrle.Slavonice: Svatý otec Jan Pavel II. vyhlásil v období od října 2004 do října 2005 pro prohloubení života ze svátosti oltářní a k posílení eucharistické úcty Rok eucharistie. Vhodným prostředkem k prožití tohoto roku může být putování na místa zasvěcená jejímu tajemství. Ve farnosti Slavonice je už od roku 1280 poutní kostel Božího Těla – nejstarší kostel tohoto zasvěcení na našem území. Vznik tohoto poutního místa je spojen se zázračným nalezením Svátosti oltářní pohozené v polích po vyloupení slavonického farního kostela a se závazkem farníků odprošovat na tomto místě za neúctu k Eucharistii a za urážky lidstva vůči Pánu Ježíši. V důsledku pohnutých událostí druhé poloviny 20. století tento kostel téměř upadl v zapomenutí. Nikdy však nezanikl a jeho poselství a pohnuté dějiny promlouvají i k nám.

V rámci Eucharistického roku udělil brněnský biskup Vojtěch Cikrle věřícím putujícím do kostela Božího Těla ve Slavonicích milost jubilejních odpustků. Biskup Vojtěch Cikrle bude hlavním celebrantem při pontifikální mši na Slavnost Těla a Krve Páně v neděli 29. května 2005 v 9.30 hodin.

K poutnímu kostelu, kde věřící upevňují svou víru a úctu k eucharistii už 725 let, je možné se dostat poutní alejí (cca. 10 min. pěší chůze) od bývalého špitálního kostela sv. Jana Křtitele (silnice směr Stálkov). Eucharistickou pouť můžete spojit s odpolední prohlídkou Slavonic (průvodce je možné objednat na Městském kulturním středisku Slavonice – tel. 384 493 183, e-mail: i@slavonice-mesto.cz ), nebo s návštěvou nedalekého poutního kostela Panny Marie Montserratské u Cizkrajova (ř.k. farnost Staré Hobzí, tel. 384 497 124, e-mail: rkf.starehobzi@biskupstvi.cz; cca. 15 min. pěší chůze z vesnice Mutná).

Kontaktní adresa: Římskokatolická farnost Slavonice, Nám. Míru 477, 378 81 Slavonice; tel. 384 493 124.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality