Biskupství brněnské

Slavnost Božího Těla v Brně

Ilustrace
26.5.2005
Bohoslužbu slavnosti Těla a krve Páně ve čtvrtek 26. května v 17.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně hodin slavil kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla Jan Kabeláč.Brno: Eucharistický průvod projde moravskou metropolí v neděli 29. května. Vyjde z kostela sv. Janů na Minoritské ulici po mši, která začne v 15.30 hodin a bude jí sloužit brněnský děkan a kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla Václav Slouk.. Účastníci průvodu projdou centrem města před náměstí Svobody do kostela sv. Jakuba, kde bude slavnost zakončena požehnáním městu Brnu a jeho obyvatelům. Tradice průvodu s Nejsvětější svátostí ulicemi města se v Brně obnovila koncem 90. let minulého století.

Slavnost Těla a krve Páně (Božího těla) se v katolické církvi slaví ve čtvrtek po slavnosti Nejsvětější Trojice. Svátek zavedl papež Urban IV. v roce 1264. Roku 1314 byl potvrzen Klementem V. Od 15. století se po celé církvi rozšířil zvyk procesí. Jedná se o náboženský průvod s Nejsvětější svátostí (eucharistií) ulicemi města nebo uvnitř kostela, který slouží k chvále a díkůvzdání.

V našich zemích, stejně jako ve většině zemí střední Evropy, nabyla tato oslava zvláštního rázu. Průvod měl charakter prosebného procesí za příznivé počasí před nastávajícím létem a za ochranu před přírodními katastrofami. Procesí se konalo postupně ke čtyřem oltářům (postaveným obvykle v rozích náměstí), u každého se četl začátek jednoho ze čtyř evangelií. Rázu procesí odpovídaly i modlitby, začínající invokacemi - např.: "Od hromobití, od krupobití a záhuby bouře, od metly zemětřesení, od moru hladu a války, ochraňuj nás, Pane."

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality