Biskupství brněnské

Panelová diskuse Věda a víra jako cesty ke kvalitnímu životu

Ilustrace
17.5.2005
Moravsko-slezská křesťanská akademie Vás srdečně zve na přednášku-panelovou diskusi na téma Věda a víra jako cesty ke kvalitnímu životu, která se koná 17. května 2005 v 16.30 hodin v přednáškovém sále kurie Brno, Petrov 2. Diskusi moderuje Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.Účast v panelové diskusi přislíbili:
filosof vědy – konvertita Doc. Ing. Miloslav Král,
lékaři - Prof. MUDr. Bohumír Lang a
Prof. MUDr. Augustin Svoboda,
filosof a ekolog - Prof. Ing. PhDr. Josef Šmajs

Prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc., nar. 1935 v Novém Jičíně. Svou odbornou činnost začínal jako psycholog Dětského diagnostického ústavu. Několik roků pracoval ve Výzkumném ústavu dětské psychologie a patopsychologie v Bratislavě. Od r. 1958 působí jako vysokoškolský učitel na Masarykově universitě v Brně – v současné době na Fakultě sociálních studií MU. Vyučuje rovněž na Fakultě humanitních studií UK v Praze a na Teologické fakultě UP v Olomouci. Specializuje se na psychologii osobnosti a rozvoj duchovní kultury člověka. Hostoval na několika zahraničních univerzitách a v současnosti spolupracuje s Institutem zdraví dítěte Bristolské univerzity. V letech 1990 – 1997 vedl Psychologický ústav Filosofické fakulty Masarykovy university. Vybudoval a do konce r. 2004 vedl Výzkumné centrum vývoje osobnosti a etnicity při FSS Masarykovy univerzity a FHS Karlovy university. Je autorem více než 200 studií a spoluautorem či editorem několika dalších knižních publikací.

Téma diskuse:
Cílem besedy je charakterizovat úlohu vědy a víry v pěstování tělesné, psychické, sociální, ekologické a duchovní kultury osobnosti současného člověka i možné trendy dalšího vývoje.

S podporou Statutárního města Brna a Biskupství brněnského.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality