Biskupství brněnské

Slavnost Seslání Ducha svatého v Brně

Ilustrace
15.5.2005
V katedrále sv. Petra a Pavla v Brně udělí biskup Vojtěch Cikrle v neděli 15. května při bohoslužbě v 9.00 hodin svátost křesťanské dospělosti více než 150 biřmovancům z Brna a okolí.Brno: Při slavnosti Seslání Ducha svatého je v katedrále na Petrově každoročně biřmována více než stovka dospělých. Také letošní slavnostní bohoslužbu doprovodí Schola brněnské mládeže s dirigentem Štěpánem Policerem.

V roce 2004 přijalo v brněnské diecézi svátost křesťanské dospělosti 1.522 osob.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality