Biskupství brněnské

Kostel sv. Augustina v Brně oslaví 70. výročí od posvěcení

Ilustrace
11.5.2005
Sedmdesáté výročí posvěcení kostela sv. Augustina v Brně-Masarykově čtvrti připomene ve středu 11. května v 18.00 hodin slavnostní bohoslužba.Brno: Farní kostel sv. Augustina v Brně-Masarykově čtvrti byl iniciován v roce 1930, kdy si církev připomínala 1500. výročí smrti sv. Augustina, zakladatele řádu augustiniánů. Duchovní synové tohoto velkého světce, augustiniáni ze Starého Brna, dali na jeho počest postavit v nově vznikající poválečné brněnské vilové čtvrti reprezentativní trojlodní chrám o délce 34 metrů. Základní kámen kostela položil 28.8.1930 starobrněnský opat František Saleský Bařina, stavba byla dokončena a kostel posvěcen brněnským biskupem Josefem Kupkou 5. května 1935. Autorem projektu kostela byl architekt Vladimír Fischer, profesor Vysokého učení technického v Brně. Na výzdobě interiéru se podílela řada brněnských umělců: sochaři Josef Axman, autor bronzového kříže nad hlavním oltářem a křížové cesty, kterou vytvořil společně s Václavem Machem, a František Fabiánek, tvůrce kazatelny s bronzovými reliéfy evangelistů, malíři František Myslivec, Milena Šimková a další. Okna s vitráží jsou dílem prof. Františka Süssera.

Nové varhany byly instalovány v roce 1976 varhanářskou firmou Rieger Kloss z Krnova. Mají tři manuály, 27 rejstříků a mechanickou trakturu. Pro svou kvalitu jsou využívány nejen při bohoslužbách, ale také k často konaným varhanním koncertům.

Trojlodní chrám s 50 metrů vysokou, štíhlou věží a půlkruhovou apsidou je dominantou Masarykovy čtvrti i celkového panoramatu města.

70. výročí posvěcení bude v kostele sv. Augustina připomenuto ve středu 11. května 2005 v 18 hodin slavnostní bohoslužbou, kterou bude sloužit místní duchovní správce Miloslav Kabrda.. Po mši svaté bude následovat přednáška Ing. arch. Blaženy Hubáčkové, Ph.D. o historii kostela a jeho tvůrcích. Slavnostní večer ukončí koncert pražské skupiny Linha singers.

Další informace: Marta Laudátová, tel. 54324 3755.
(S použitím informací z knihy Jiřího Bílka: Brněnské kostely)

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality