Biskupství brněnské

Předsednictvo FEECA zasedá v Brně

Ilustrace
25.4.2005 - 26.4.2005
Předsednictvo Evropské federace pro katolické vzdělávání dospělých (FEECA) zasedá ve dnech 25. - 26. dubna 2005 v Brně.Brno: Evropská federace pro katolické vzdělávání dospělých oslavila v roce 2003 své čtyřicáté jubileum. FEECA sdružuje střešní organizace katolického vzdělávání v jednotlivých státech – např. Rakousko zastupuje Forum Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich, Německo Katholische Bundesarbeitgemeinschaft für Erwachsenenbildung, Maďarsko KIFE – Katholischer Jugend- und Erwachsenenbildungsverband, Polsko – Stowarzyszenie chreścijańskich dziel wychowania (Verein christliche Bildungswerke) a další. Sekretariát Federace sídlí v Bruselu, aby tak zajišťoval kontakt a čerstvé informace o vzdělávacích projektech Evropské unie a pomáhal při zpracování vzdělávacích projektů adresovaných do grémií EU. Česká republika spolupracovala po roce 1989 s touto federací jako pozorovatel a v roce 2000 byla přijata za řádného člena federace. Českou republiku ve federaci zastupuje Moravsko-slezská křesťanská akademie, jejíž hlavní sídlo je v Brně.

Letošní jarní zasedání předsednictva se koná poprvé v České republice, a to právě v moravské metropoli. Zde se v prostorách brněnského biskupství ( Petrov 2) sejdou ve dnech 25. a 26. dubna zástupci řady evropských zemí, aby diskutovali o tom, jak zajistit kvalitu a profesionalitu v oblasti katolického vzdělávání dospělých a jakou měrou k tomuto cíli může přispět sama FEECA. Dalším závažným bodem programu bude příprava mezinárodního semináře na září 2005, který proběhne v v rakouském Tainachu (Tinje) s tématem „Adult Education in Christian Sponsorship – A special Mission for Europe?“ Každé zasedání předsednictva přispívá také k výměně zkušeností s prací v oblasti katolického vzdělávání jak v zemích západní Evropy, kde je systém vzdělávacích institucí poměrně bohatě rozvinut a zemí střední a východní Evropy, kde se tyto systémy postupně vytvářejí. Tato setkání jsou také vzájemným povzbuzenímvšech členů předsednictva k rozvíjení práce v oblasti katolického vzdělávání ve vlastní zemi.

Bližší informace: PhDr. Jiřina Štouračová, MSKA, tel.: 607 987 661.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality