Biskupství brněnské

Patnáctá pouť skautů brněnské diecéze

Ilustrace
22.4.2005 - 23.4.2005
Ve dnech 22. – 23. dubna se ve Vranově u Brna uskuteční již patnáctá pouť skautů brněnské diecéze. Vranov u Brna: Po třech letech míří skautské putování opět do známého poutního místa Vranov u Brna. Toto tradiční setkávání skautů a skautek především z brněnské diecéze se poprvé uskutečnilo v Rajhradě v roce 1991, letos se skauti sejdou již po patnácté. Stejně jako v předchozích letech je očekávána účast 300 - 400 skautů a skautek.Již v pátek večer je zejména pro starší připraven v areálu Diecézního duchovního centra sv. Františka z Paoly zajímavý program. Od 19. hodin vyslechnou přednášku kněze z řádu paulánů P. Dr. Františka Holečka s názvem „Rytířský ideál“, od 20 hodin se budou moci dovědět něco o magii, okultismu, léčitelství a spiritismu v přednášce paulána P. Pavla Havláta na téma „Nebudeš mít jiného Boha mimo mne“ a od 21 hodin se společně s řeholní sestrou Zdislavou Noskovou vypraví do misií v Kazachstánu. Večerní program ukončí ve 22 hodin adorace.

V sobotu skauti vyrazí na pouť do Vranova u Brna ze tří výchozích míst – z Adamova, Kuřimi nebo Ořešína. Úkolem soutěžních skupin bude objevit zákon dávných druidů. Úkoly na trase obsahují také rukodělnou a literární část. Vyhlášení výsledků a předání cen včetně putovní ceny pro absolutního vítěze se předpokládá ve 14.30 hodin. Od 15 hodin přivítají skauti brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho při mši v mariánském poutním chrámu.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality