Biskupství brněnské

„Farnost - místo pro každého?“ - konference v Roce farnosti

Ilustrace
21.4.2005 - 23.4.2005
Na začátku roku v pastýřském listě pan biskup Vojtěch Cikrle představil některé z aktivit připravovaných pro Rok farnosti 2005. K nim patří i konference Farnost - místo pro každého?, která se uskuteční ve dnech 21.-23. dubna 2005 ve školícím středisku Skalský dvůr v Lísku u Bystřice nad Pernštejnem.Cílem konference je vzájemné předání podnětů pro život ve farnostech, vyměnění zkušeností a povzbuzení pro další práci. V rámci třídenní konference bude kromě přednášek pro účastníky připraven také prostor pro dialog, workshopy, panelové diskuse a možnost osobních setkáních účastníků.

Jako přednášející vystoupí: Mons. ThLic.c.Vojtěch Cikrle – brněnský biskup, Mgr. Jiří Mikulášek – generální vikář brněnské diecéze, Ing. Aleš Opatrný, Th.D. – biskupský vikář pražské arcidiecéze, PhDr. Josef Zeman – psycholog, ředitel Národního centra pro rodinu, vedoucí Manželské a rodinné poradny Bethesda, Dr. Petr Slouk – odborný asistent na Institutu pro pastorální teologii při vídeňské univerzitě, vedoucí projektu Post-Netzwerk – spolupráce pastorálních středoevropských a východoevropských teologů, Ludvík Kolek – výtvarník, dlouholetý člen farnosti sv. Tomáše v Brně, spoluzakladatel společenství komunity Emmanuel v Brně, ThDr. Marian Bublinec, Ph.D. – generální sekretář diecézní synody v Banské Bystrici, Prof. Dr. theol. Lic. iur. can. Thomas Schüller – promotor iustitiae církevního soudu v Limburgu, profesor na Filosoficko-teologické vysoké škole ve Vallendaru, přednášející na Institutu kanonického práva Katolické teologické fakultě Univerzity v Münsteru.

Na konferenci bude k dispozici bohatý materiál mapující život farností v brněnské diecézi (informační panely, tiskové materiály, projekce).

Další informace: Ing. Jaroslava Doleželová, tel. 543 235 030, kl. 299 pondělí – středa 10 – 12 h, 13 – 15 h čtvrtek 10 – 12 h.

Detailní informace včetně programu konference a přihlášky jsou k dispozici na stránkách Pastoračního střediska.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality