Biskupství brněnské

Velikonoce v brněnské katedrále

Ilustrace
20.3.2005
Květná neděle 20. března
Bohoslužby 7.30, 9.00, 10.30
09.00 Pontifikální mše svatá, celebruje brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle
zpívané pašije podle sv. Matouše Dómský smíšený sbor, řídí Petr Kolař
začátek se koná v Denisových sadech
10.30 Latinská mše svatá
chorální ordinarium, proprium a latinské pašije podle sv. Matouše
Svatomichalská gregoriánská schola, umělecký vedoucí Josef Gerbrich Zelený čtvrtek 24. března
09.00 Missa chrismatis
celebruje brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle
Liturgické zpěvy J.Olejníka, P.Ebena a Z.Pololáníka
kněžská schola, řídí Marcel Javora, varhany Petr Kolař
17.30 Pontifikální mše svatá
celebruje brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle
skladby A.S.Bortnianského, W.A.Mozarta,J.S.Bacha
Dómský smíšený sbor, řídí Petr Kolař

Velký pátek 25. března
15.00 Velkopáteční obřady
brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle
pašije podle sv. Jana
skladby G.P.da Palestriny, F.Durante, J.S.Bacha, A.Brucknera, A.Lotti
Svatomichalská gregoriánská schola, řídí Josef Gerbrich
Dómský smíšený sbor, řídí Petr Kolař

Bílá sobota 26. března
21.00 Velikonoční vigilie
brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle
Liturgické zpěvy J.Olejníka, Dómská schola, řídí Petr Kolař

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 27. března
Bohoslužby 7.30, 9.00, 10.30
10.30 Pontifikální mše svatá
celebruje brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle
A.Vivaldi: Gloria in D – výběr, W.A.Mozart: Orgelsolo – Messe in C
Dómský smíšený sbor a orchestr, Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská, varhany David Postránecký, řídí Petr Kolař

Velikonoční pondělí 28. března
Bohoslužby v 7.30, 9.00, 10.30 hodin

Od 20.3. do 3.4.2005 probíhá v katedrále Mezinárodní festival duchovní hudby.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality