Biskupství brněnské

Katechumeny čeká o Velikonocích křest

Ilustrace
13.2.2005
Několik desítek katechumenů bude v neděli 13. února při pontifikální bohoslužbě v brněnské katedrále od 10.30 hodin přijato mezi čekatele křtu.Brno: Také letos proběhne v katedrále sv. Petra a Pavla obřad zařazení katechumenů mezi čekatele křtu, který koná biskup ve společenství spolu s jejich kněžími, jáhny, katechety, kmotry, přáteli a všemi, kteří katechumeny doprovázejí v době jejich přípravy. Obřady na 1. neděli postní vykoná brněnský pomocný biskup Petr Esterka. Těmito obřady vstupují katechumeni do období bezprostřední přípravy na křest, který přijmou ve svých farnostech letos o Velikonocích. V loňském roce bylo na Bílou sobotu v brněnské diecézi pokřtěno 135 dospělých osob.
Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality