Biskupství brněnské

Oslava Dne zasvěceného života v brněnské diecézi

Ilustrace
29.1.2005
Oslava Dne zasvěceného života proběhne v brněnské diecézi v sobotu 29. ledna v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla. Brno: Setkání řeholníků, řeholnic a osob zasvěceného života v brněnské diecézi bude zahájeno v sobotu 29. ledna v 9.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla přednáškou profesora PhDr. Petra Piťhy na téma “Svědectví řeholního života v dnešní době“. Po ní bude následovat slavnostní bohoslužba, při které přítomní obnoví svou připravenost ke službě Bohu a ke službě druhým. Bohoslužbě bude předsedat generální vikář brněnské diecéze Jiří Mikulášek. Již tradičně patřila k oslavě Dne zasvěceného života v Brně možnost vzájemného sdílení a přátelského posezení v prostorách biskupství při malém občerstvení. V brněnské diecézi působí 16 mužských a 23 ženských řeholí, šest sekulárních institutů a zasvěcené panny.
Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality