Biskupství brněnské

Den otevřených dveří v Dívčí katolické škole v Modřicích

Ilustrace
15.1.2005
Při příležitosti 10. výročí založení Dívčí katolické školy v Modřicích proběhne v sobotu 15. ledna Den otevřených dveří.Modřice: Setkání bývalých i současných pedagogů a žáků Dívčí katolické školy v Modřicích zahájí v sobotu 15. ledna od 10.00 hodin děkovná bohoslužba v místním kostele sv. Gottharda, které bude předsedat brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Po ní se otevřou pro všechny přítomné i další zájemce prostory školní budovy.<

Dívčí katolická škola je dvouletou školou zaměřenou na charitativní služby. Její náplní je všestranné rozvíjení osobnosti žákyň po stránce vědomostí i praktických dovedností, výchova v křesťanské morálce a vytváření kladného vztahu ke společnosti. Škola pomáhá v rámci brněnské diecéze studentkám, které se mnohdy těžce zapojují do běžného života a snaží se jim individuálním přístupem pomáhat v překonávání osobních krizí v případě těžkých rodinných poměrů. Některé žákyně po absolvování dostávají částečný nebo úplný invalidní důchod, jiné jsou schopné přejít na střední školu a získat maturitu i vysokoškolské vzdělání.

Žákyně Dívčí katolické školy absolvují závěrečné zkoušky dvouletého studia s možností získat osvědčení pro obory šička, pomocná kuchařka a pečovatelka. V čele školy stojí od jejího založení brněnským biskupstvím v roce 1994 ředitelka Dr. Jana Saňová.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality