Biskupství brněnské

Vánoce v brněnské katedrále

Ilustrace
24.12.2004
24. prosince 16.00 Mše svatá pro rodiče s dětmi
Výběr českých koled, zpívá Petrováček
řídí Dagmar Kolařová
24. prosince 24.00 Pontifikální mše svatá
Tradiční koledy české a světové
Dómský smíšený sbor a žesťový orchestr řídí Petr Kolař
25. prosince Bohoslužby
7.30, 9.00
10.30
10.30 Pontifikální mše svatá
Robert Führer: Missa pastoralis in A-D
Dómský smíšený sbor a orchestr,varhany David Postránecký, řídí Petr Kolař
25. prosince 16.30 Vánoční koncert Kantilény
Vstupenky v prodeji v obvyklých předprodejích
25. prosince 19.30 Vánoční koncert
Jan Jakub Ryba: Česká mše vánoční „Hej mistře“
Dómský smíšený sbor,
Brněnský filharmonický sbor a orchestr, sólisté, řídí Petr Kolař
Předprodej vstupenek KIC Běhounská 17,
DONUM Petrov 9, Dvořákova 11
26. prosince Bohoslužby
7.30, 9.00
10.30
10.30 Latinská mše svatá
Ordinarium a proprium ze Svátku Svaté Rodiny zpívá
Svatomichalská Gregoriánská schola, řídí Josef Gerbrich
26. prosince 16.00 Vánoční koncert VUS Ondráš
Vstupenky v prodeji v obvyklých předprodejích
31. prosince Bohoslužby
7.30, 16.00
16.00 Pontifikální mše svatá
n
a závěr občanského roku
1. ledna Bohoslužby
7.30, 9.00
10.30
10.30 Pontifikální mše svatá
Robert Führer: Missa pastoralis in A-D
Dómský smíšený sbor a orchestr,varhany David Postránecký, řídí Petr Kolař
1. ledna 17.00 Novoroční koncert
Tenor Richard Samek, trubka Miroslav Holub, varhany Petr Kolař
Předprodej vstupenek KIC Běhounská 17,
DONUM Petrov 9, Dvořákova 11
3. ledna   16.00 Pontifikální mše svatá
s požehnáním tříkrálovým koledníkům
9. ledna Bohoslužby
7.30, 9.00
10.30
9.00 Mše svatá pro rodiny s dětmi
Účinkuje dětský sbor „Vraník“,
varhany Petr Kolař, řídí Jarmila Richterová
9. ledna 17.00 Koncert duchovní hudby na zakončení vánočního období
Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská,
sólisté a orchestr katedrály
Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality