Biskupství brněnské

Děti a maminky vystavují

Ilustrace
6.12.2004 - 10.12.2004
Vánoční prodejní výstava výrobků dětí a maminek z Domova sv. Markéty se koná od 6. do 10. prosince přímo v prostorách domova na Staňkově ulici 47.Brno: Domov sv. Markéty pro matky s dětmi v tísni /zařízení Oblastní charity Brno/ připravil vánoční prodejní výstavu z výrobků maminek a dětí, které zde našly azyl a pomoc.

Výstava se koná ve dnech 6.- 10.12. 2004 v Domova na Staňkově ulici 47, a to v době 10-12 hod. a 14 –17hod.Výtěžek z této akce bude použit na nákup materiálu a pomůcek, které děti využijí ve svých volnočasových aktivitách.

V Domově sv. Markéty hledají azyl a pomoc ženy, které se dostaly do krizové situace, vlastními silami neřešitelné. Sociální a bytová tíseň, neschopnost postarat se o děti bez asistence další osoby, rozpad manželství kvůli postižení dítěte, domácí násilí, apod. Domov disponuje kapacitou 29 jednotek sociálního bydlení, z toho jedna slouží k rychlé krátkodobé pomoci při řešení náhlých krizových situací. Celkem je v objektu 100 lůžek.

Jsou zde nabízené tyto služby: ubytování matek s dětmi do 18 let nebo těhotných žen v tísni na dobu nezbytně nutnou (až 1,5 roku), sociální, resocializační a výchovný program pro matku i dítě sociální, psychologické a právní poradenství , informace a prevence , charitní šatník, nezbytně nutné potraviny při nouzovém ubytování, následné bydlení (možnost ubytování až na dobu 3 let v těžko řešitelných případech).

Další informace: Michaela Cyprová, Oblastní charita Brno, tř. Kpt. Jaroše 9, 602 00 Brno, tel.: 545 210 672

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality