Biskupství brněnské

První ples Oblastní charity Znojmo

Ilustrace
27.11.2004
První ples Oblastní charity Znojmo s podtitulem Možná přijde i Mikuláš se konal v sobotu 27. listopadu od 20.00 hodin v hotelu Dukla v Znojmě.Znojmo: V sobotu 27. listopadu 2004 od 20.00 hodin pořádala Oblastní charita Znojmo v sále hotelu Dukla 1. charitní ples. K tanci i poslechuhrála skupina Habakuk, připravena byla bohatá tombola, taneční vystoupení, vystoupení břišní tanečnice a pro každého malé překvapení. V přísálíprobíhala prodejní výstava výrobků Chráněných dílen, Domova pro matky v tísni, Chráněné dílny sv. Kláry a Denního stacionáře sv. Damiána.

Výtěžek plesu je určen Domovu pro matky v tísni Znojmo.

Další informace: Jana Částková, asistentka pro fundraising a propagaci
Oblastní charita Znojmo, Dolní Česká 1, 669 02 Znojmo, tel: 515 220 768, mob: 731 454 778
e-mail: jana.castkova@caritas.cz.