Biskupství brněnské

Konference Zdravé rodičovství 2004 - Otcovství

Ilustrace
26.11.2004
Konferenci pod názvem "Zdravé rodičovství" pořádalo v Brně 26. listopadu od 10.00 do 18.00 hodin občanské sdružení Centrum naděje a pomoci.Brno: Cílem konference na téma "Otcovství" (Otec v těhotenství, Otec u porodu, Otec v rodině) bylo zkvalitnění přípravy otců na porod a rodičovství a zdůraznění významu role otce.

Téma konference vyplynulo z potřeby více se zabývat v přípravách na porod a rodičovství i přípravou otce na jeho specifickou roli. Těhotenství, porod, kojení jsou do jisté míry ryze ženská témata. Ovšem mnoho žen vyjadřuje vděčnost za podporu svému muži právě v tomto období a naopak ženy, které z různých důvodů tuto podporu nemohly mít, vnímají, jak velice jim chyběla. Z pohledu samotného muže nemusí být vždy jasné, kde je v tomto období jeho místo a jak velmi je důležité. Role muže-otce, který správně funguje pro své nejbližší a zároveň je sám touto rolí naplňován. Postavení otce v rodině však nemusí být dobře chápána ani ženou. S prvním miminkem přichází do vztahu muže a ženy mnoho změn. A navíc - počátky rodičovství jsou náročné psychicky i fyzicky.

I přes významnost tématu "otcovství" je poměrně málo publikací a i nemnoho odborníků, kteří se jím zabývají. Brněnská konference by měla přispět k otevření náhledu na roli otce a pomoci tak nejen rodičům, ale i pomáhajícím profesím.

Konference se konala v konferenčním sále v sídle Kanceláře veřejného ochránce práv na Údolní ulici č. 39 a byla určena všem, kdo se zabývají problematikou přípravy k porodu a výchovy k rodičovství. Konferenci podpořilo Ministerstvo zdravotnictví České republiky.

Další informace: CENAP, Hybešova 40, 602 00 Brno; tel: 543 254 891 nebo 543 331 470-2; mailto:cenap@volny.cz; http://www.volny.cz/cenap.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality