Biskupství brněnské

Svatocecilské setkání v Brně

Ilustrace
20.11.2004
Musica sacra, jednota na zvelebení církevní hudby na Moravě, pořádala pro všechny chrámové zpěváky a hudebníkySvatocecilské setkání, které sekonala v sobotu 20. listopadu od 9.00 hodin v brněnské katedrále sv. Petra a Pavla.Brno: Podzimní Svatocecilské setkání chrámových zpěváků a hudebníků se stalo každoročně vyhledávaným zastavením všech, kteří se věnují chrámové hudbě. Celebrantem pontifikální bohoslužby v 9.00 hodin byl brněnský biskup Vojtěch Cikrle. Po mši pokračovalo setkání v prostorách brněnského biskupství Petrov 5 občerstvením s možností vzájemných přátelských rozhovorů.

Na setkání byla možnost využít také nabídku notových publikací a notového materiálu:

  • Snadný varhanní doprovod ke Kancionálu
  • Prof. Jiří Sehnal: Barokní varhanářství na Moravě (I. díl: varhanáři – 300,- Kč, II. díl: varhany – 400,- Kč)
  • Zpěvy mezi čteními (resp. žalmy z Kancionálu), Zdeněk Hatina: Česká liturgická mše, Gloria Patrii et Filio

Musica sacra, která v roce 2002 oslavila 10. výročí činnosti, vědomě navázala na činnost Jednoty na zvelebení církevní hudby na Moravě, u jejíž kolébky stál v roce 1882 Leoš Janáček. Pořádá víceleté kurzy i jednorázové semináře pro varhaníky, pravidelná Svatocecilské setkání, setkání dětských, mládežnických i dospělých chrámových sborů či odborné zájezdy s prohlídkami varhan. Podílí se také na vydávání liturgických hudebnin, pro který zřídila hudební archiv, a vydává vlastní Zpravodaj pro několik set svých členů.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality