Biskupství brněnské

V Předklášteří připomenou 15. výročí kanonizace svaté Anežky České

Ilustrace
14.11.2004
V klášteře Porta coeli v Předklášteří u Tišnova každoročně slaví děkovnou bohoslužbu u příležitosti výročí kanonizace sv. Anežky České.Porta coeli: Výročí kanonizace sv. Anežky České (12.11.1989) vzpomenuli také letos v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve starobylém klášteře Porta coeli v Předklášteří u Tišnova, který vybudovala královna Konstancie, matka světice.

Letosmši celebroval P. Michael Pojezdný, opat strahovské kanonie premonstrátů v Praze v neděli 14.11. od 9.30 hodin. Bohoslužbu doprovodil zpěvem akademický pěvecký sbor Moravan z Brna.