Biskupství brněnské

Diecézní setkání katechetů brněnské diecéze

Ilustrace
13.11.2004
Setkání kněží, katechetů-laiků, jáhnů, řeholníků a řeholnic, kteří se v brněnské diecézi věnují katechetické službě, se uskutečnilo v sobotu 13. listopadu 2004 v aule Biskupského gymnázia v Brně na Barvičově ul.Brno: Téma letošního setkání bylo: Rodina – farnost – katecheze

Program:

 • 7.30 Prezence účastníků
 • 8.30 Mgr. Marie Špačková, Katechetické centrum Biskupství brněnského: Přivítání a úvodní slovo
 • 8.40 Mgr. Jiří Kaňa, ředitel katechetické sekce ČBK: Kněží a laici v katechezi
 • 9.30 Přestávka
 • 10.00 doc. Dr. Rudolf Smahel, Th.D., vedoucí katedry křesťanské výchovy na CMTF UP v Olomouci:
  Katecheze dospělých v praxi
 • 11.00 Přestávka
 • 11.15 Mgr. Marie Mléčková, křesťanská pedagožka a katechetka,
  při Katechetickém centru v Olomouci se věnuje rodinné katechezi:
  Situace současné rodiny a aktuálnost setkávání katechetů s rodiči
 • 12.00 Oběd a přestávka k vzájemným setkáním
 • 13.00 Tematické skupiny (přednáška + diskuse, možnost sdílení na dané téma):
  • 1. Náboženská výchova v rodině … Mgr. Marie Mléčková
  • 2. Škola modlitby dětí – zkušenost z Francie … Jana Pešková
  • 3. Mše s rodiči a dětmi – praktické podněty a ukázky … Mgr. Pavel Kafka
  • 4. První sv. přijímání a zpověď dětí … Mgr. Vladimír Langer
  • 5. Farnost a misie … Mgr. Jana Zehnalová
  • 6. Zkušenosti s prevencí sociálně patologických jevů … Mgr. Lenka Řeholová
 • 15.00 Přestávka
 • 15.30 Mše svatá, celebruje otec biskup Vojtěch Cikrle

Bližší informace na tel. 543 235 030, e-mail kc.brno@biskupstvi.cz.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality