Biskupství brněnské

Internetová klubovna pro seniory se otevírá

Ilustrace
4.11.2004
Internetová klubovna pro seniory Senior C@fé Club byla v Brně slavnostně otevřena za přítomnosti generálního vikáře brněnské diecéze Jiřího Mikuláška ve čtvrtek 4. listopadu v 15.00 hodin na Josefské ulici 1.Brno: Tento ojedinělý projekt na podporu aktivního života seniorů jim umožní zvýšit pocit, že nejsou z moderní společnosti vyčleněni, ale mohou být její plnou součástí. A zájem seniorů o tento projekt je již v této úvodní fázi velký. Součástí slavnostního zahájení ve čtvrtek 4. listopadu bude krátká prezentace cílů a způsobů výuky spojená s názornou ukázkou toho, co internet a moderní technologie umožňují.

Centrum pro rodinu a sociální péči v Brně se projektem Internet a senioři zapojilo do programu podpory aktivního života seniorů. Projekt je podpořen grantem v rámci programu Evropské unie Phare 2002 – podpora aktivního života seniorů a jeho cílem je vybudovat bezbariérové internetové klubovny pro seniory v centru města Brna, kde by celoročně probíhali kurzy Internetu a práce na PC s možností seznámit se s dalšími moderními technologiemi, jako jsou například digitální fotoaparát, kamera či scanner. Kurzy začnou v listopadu - zpočátku bude otevřen jeden kurz dopolední a jeden odpolední se symbolickým zápisným 200 Kč. Základní kurz bude rozdělen do 10 lekcí po 2 hodinách, a bude probíhat 2xtýdně. To znamená, že během pěti týdnů by měl každý účastník umět obsluhovat počítač a využívat internet jak u sebe doma, tak v knihovně či internetové kavárně, umět si zřídit vlastní elektronickou poštovní schránku, naučit se psát e-maily, posílat elektronickou poštou fotografie, vyhledávat vlaková a autobusová spojení, programy divadel a kin, ap. V kurzech se dozví i něco málo o historii internetu nebo o problematice počítačových virů. Další informace: Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, tel. 542 217 464, e-mail: prorodinu@centrum.cz.

Facebook profil Biskupství brněnského

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality