Biskupství brněnské

Zakončení diecézního kanonizačního procesu Matky Vojtěchy Hasmandové

Ilustrace
26.10.2004
26. října dopoledne byl na brněnském biskupství zakončen diecézní informační proces o životě, ctnostech a pověsti svatosti Služebnice Boží Matky Marie Vojtěchy Hasmandové.Brno: Za přítomnosti brněnského biskupa Vojtěcha Cikrleho, členů církevního soudu, sestry Bohumily Kubačákové, generální představené sester boromejek a dalších členek kongregace byl na Petrově ukončen diecézní informační proces kanonizace Matky Vojtěchy Hasmandové.

Od listopadu 1996, kdy byl proces zahájen, byly vyslechnuty desítky očitých svědků, prostudovány materiály z dlouholetého věznění i písemnosti Matky Vojtěchy za 18 let jejího působení jako generální představené Kongregace boromejek. Během osmi letech intenzivní práce soudu byla celá dokumentace současně překládána do italštiny.

Kompletní procesní materiál bude v nejbližších dnech předán Kongregaci pro kauzy svatých ve Vatikánu, kde bude pokračovat druhá fáze procesu. V ní bude třeba podtrhnout kladné vlastnosti této kandidátky svatosti, jimiž byla a je vzorem lidem současné doby. Postulátorem této kauzy v Římě byl jmenován Mons. ThDr. Josef Laštovica.

 O životě Matky Vojtěchy si můžete přečíst na internetových stránkách http://www.boromejky.cz. Byly vytištěny i obrázky Matky Vojtěchy s přímluvnou modlitbou za uzdravení. Případná sdělení o vyslyšených modlitbách nebo žádost o zaslání letáčků či jiných knížek o Matce Vojtěše můžete adresovat na mail: postulacemv@boromejky.cz nebo dopisem na adresu: Postulace Matky Vojtěchy, Šporkova 12, 118 00 Praha 1, Česká Republika.

Facebook profil Biskupství brněnského
Banner - Pastorační aktivity děkanství brněnské diecéze

Banner - projekty spolufinancované z EU

Přehledy bohoslužeb v brněnské diecézi
Stálá zpovědní služba v Brně
Duchovní služba v nemocnicích
Ochrana nezletilých v církvi
Puls
Výroční zprávy
Odběr RSS - Aktuality