Biskupství brněnské

Ivan Renč v Brně o knihách pro mládež a o své rodině

Ilustrace
15.9.2004
Karmelitánské nakladatelství a knihkupectví ACADEMIA pořádaly ve středu 15. září autogramiádu a besedu s autorem Karmelitánského nakladatelství, spisovatelem Ivanem Renčem.Brno: V knihkupectví Academia - literární kavárně vyprávěl ve středu 15. září od 17.00 hodinIvan Renč o svých knihách pro mládež a o své rodině. Ivan Renč, syn básníka Václava Renče a otec režiséra Filipa Renče, se již déle než deset let věnuje tvorbě pro děti a mládež. V Karmelitánském nakladatelství mu vyšly knihy Kytice z královské zahrady a Šest kamenných džbánů, horkou novinkou je titul Ušatý osel, nebeský posel.

Když se Ivan Renč zamýšlel na novozákonními příběhy, uvědomil si, že v řadě příběhů vystupuje jedno zvíře - osel: Oslík stál u betlémských jesliček, když se narodil Ježíšek, oslík putoval do Egypta, když Josef s Marií prchali před Herodovým vztekem a byl to znovu on - oslík -, kdo směl Ježíše provézt branami Jeruzaléma jako krále. Kolik různých rolí sehrálo tohle věrné zvířátko v životě Svaté rodiny! A kdoví, možná, že byly i další příběhy. Tato knížka, která vychází s půvabnými ilustracemi Zdeňky Krejčové, jich přináší čtenářům hned sedm.