Biskupství brněnské

Pozvání otce děkana Jana Peňáze na 4. pěší pouť na Velehrad

Ilustrace
17.8.2004
Pozvánka na 4. pěší pouť z Velkého Meziříčí (nebo Znojma nebo Víru) do duchovního středu a ke kořenům.Začínat je potřeba pěkně z kraje, ale zamířit se musí přesně do středu. Proto také praotec Čech vystoupil na Říp uprostřed české kotliny. Tím ji ovládl celou, protože kdo obsadil střed ovládá všechno. Hora Říp se dále tyčí v Polabí, ale už není středem země. Všechny cesty v Čechách dnes směřují do Prahy. Skutečným středem stověžaté matičky je Václavské náměstí. A na něm vše směřuje k soše sv. Václava. To je duchovní střed pro náš národ. Tam se odehrávají dějiny. Tam zamířil svoje poslední kroky i Jan Palach. Tam mířili všichni, kteří na něj vzpomínali. Jiní je zase odtamtud brutálně vytlačovali. Správně tušili, že kdo obsadil střed, ovládá všechno, jak podotýká historik.

Zajímavé je, že v těsné blízkosti Číhoště se nachází střed naší republiky z hlediska geometrického. Ve středu našeho prvního státu však stál Velehrad. Odtud se začalo šířit evangelium. Od doby té nám světlo víry plane. Tam je pramen všeho dobrého, co nám dalo křesťanství a vzdělanost. A co nám přináší dnes? A co my předáváme dnešku?

Brněnský otec biskup řekl: "Jestliže stromy mají přinášet ovoce i v nepříznivých podmínkách vyprahlosti, musí svými kořeny dosáhnout až hluboko k vodě. Stejně je to i s námi, kdo máme přinášet ovoce v prostředí, které si dokážeme představit mnohem lepší. Dosáhneme-li svými kořeny až k vodě, čeho se pak můžeme bát? A pouť je takové natažení kořenů k vodě."

Když zamíříme na Velehrad, jdeme skutečně k prameni! Tam se potřebujeme dostat, abychom ožili. Když jsme na Velehradě, jsme ve středu, držíme střed. Musíme se tam vracet, abychom si jej udrželi. A přežili jako křesťané, jako občané i jako Slované. Proto tam letos putujeme už počtvrté. Začínáme mezi Prahou a Řípem - na Levém Hradci v kostelíčku sv. Klimenta, kde byl 19. února 982 sv. Vojtěch zvolen biskupem. Tam se tenkrát nacházel náš duchovní střed. V sobotu 14. února (v den smrti sv. Cyrila, kdy si ho i se sv. Metodějem připomíná světová církev) tam bude v 9.30 mše svatá a hned po ní jdeme pěšky přes celou Prahu. Po sobotních etapách pak budeme putovat na Moravu. Bude to už XXIII. etapová pouť z Levého Hradce, poprvé se šlo při tisícím výročí volby sv. Vojtěcha. Cesta nás povede kolem Sázavy v blízkosti Číhoště, kde se také odehrávaly duchovní dějiny. Z Nového Jičína se k Velehradu po nedělích budou blížit další poutníci také už po třiadvacáté.

V den sv. Rocha patrona poutníků v pondělí 16. srpna odpoledne začínáme na poutních místech Vranov nad Dyjí, Netín u Velkého Meziříčí, Vítochov u Bystřice nad Pernštejnem a také v Radešínské Svratce přípravnými etapami.

Hlavní proudy vyrážejí letos už počtvrté přímo na Velehrad v úterý 17. srpna ráno od sv. Mikuláše ve Znojmě a Velkém Meziříčí a od svatých Sedmipočetníků ve Víru. Přes další poutní místa budeme putovat směrem na východ. Můžete se k nám přidávat, třeba jen na část dne.

V pátek 20. srpna ráno vycházejí už po čtvrté poutníci z Veselí nad Moravou. Po poledni toho dne dorazíme ze tří stran k hoře sv. Klimenta, na níž dojde k setkání a smíření všech poutníků. Přespíme v Buchlovicích, kam za námi můžete dojet autobusy v sobotu 21. srpna. V 8 hodin ráno pak společně jdeme posledních 7 kilometrů na posvátný Velehrad a vytvoříme tak mohutný proud vděčnosti za Slovo života, které právě odtamtud k nám přišlo.

Na nádvoří obnovíme zasvěcení národa Panně Marii. Pouť vrcholí v poledne pouť mší svatou v bazilice a modlitbou u Matky Unie. U ní se duchovně soustředíme jako učedníci Ježíše Krista, dědicové svatých Cyrila a Metoděje a poutníci k věčnosti. Ona jako Voditelka našich cest ať nás vede k jednotě a dovede až do věčné radosti.

Plakátek s podrobnostmi je k dispozici ve formátu RTF nebo formátu PDF.